Mapa weba    HR  |  EN

Novosti


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Započela je provedba modela sufinanciranja dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišne kompenzacije i poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Više >>
 
Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš i Nacrtu prijedloga Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014. – 2020. godine (NSPA). Postupak strateške procjene se provodi na temelju rezultata utvrđenih Strateškom studijom, koja je izrađena kako bi se odredili, opisali i procijenili vjerojatno značajni utjecaji na okoliš koji mogu nastati provedbom NSPA, te predložile odgovarajuće mjere zaštite okoliša sukladno procijenjenim utjecajima.
Sukladno mišljenju Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš NSPA, Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Odluku o upućivanju Strateške studije i Nacrta prijedloga NSPA na javnu raspravu.
Javna rasprava (uključujući javni uvid i javno izlaganje) o Strateškoj studiji i Nacrtu prijedloga NSPA održat će se od 7. kolovoza do 5. rujna 2014. godine.
 

Više >>
 
Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, odnosno za ribolov pridnenom povlačnom mrežom –koćom i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno

 

Više >>
 
OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE 2.1. "PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI"

Objavljen je prvi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ ("Narodne novine", broj 100/2014) temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ ("Narodne novine", broj 99/2014).

Više >>