Mapa weba    HR  |  EN

Novosti


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Započela je provedba modela sufinanciranja dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišne kompenzacije i poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Više >>
 
Odluka o odabiru za prijenos povlastica

Odluka o odabiru i tablica ponuditelja za prijenos povlastica od 9. lipnja 2014. godine

Više >>
 
Planovi upravljanja

U okviru procesa pristupanja EU, Republika Hrvatska je uspostavila osnovne zakonodavne mehanizme sukladne pravnoj stečevini Unije. S obzirom na pravnu stečevinu i na karakteristike hrvatskog ribolova, planovima upravljanja u RH podliježe ribolov povlačnim mrežama - koćama, okružujućim mrežama plivaricama, obalnim mrežama potegačama i dredžama.

Više >>
 
Javni poziv za prijenos povlastica travanj 2014.

Obavještavaju se svi zainteresirani za prijenos „Povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova“ da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo Javni poziv.
Javni poziv je otvoren danom objave, a rok za dostavu ponuda traje do 16. svibnja 2014. godine.

Više >>