Mapa weba    HR  |  EN

Novosti


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Započela je provedba modela sufinanciranja dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišne kompenzacije i poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Više >>
 
Održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014. godini

Objavljen je Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2014. godini.

Više >>
 
Obavijest o promjeni adrese Uprava ribarsta - Ispostava Split

Nova adresa Uprave ribarstva  - Ispostava Split je Solinska ulica 84, TEL: 021/444044,      FAX: 021/488096

Više >>
 
Odluka o odabiru za prijenos povlastica

Odluka o odabiru i tablica ponuditelja za prijenos povlastica od 9. lipnja 2014. godine

Više >>