Mapa weba    HR  |  EN

Novosti


Provedba postojeće državne potpore u ribarstvu

Započela je provedba modela sufinanciranja dijela troškova zbog otežanih uvjeta poslovanja u ribarstvu (plavi diesel), tržišne kompenzacije i poticanja proizvodnje u ribarstvu.

Više >>
 
OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA DODJELU POTPORE U OKVIRU MJERE 2.1. "PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI"

Objavljen je prvi Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ ("Narodne novine", broj 100/2014) temeljem Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“ ("Narodne novine", broj 99/2014).

Više >>
 
POZIV NA RADIONICU „Provedba mjere 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi“

 Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva  u suradnji sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju organizira informativno-edukativnu radionicu pod nazivom  „Provedba mjere 2.1. Proizvodne investicije u akvakulturi“, a koja će se održati u Zagrebu, u četvrtak 21. kolovoza 2014. godine u 11,00 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, dvorana na II. katu.

Više >>
 
OBJAVLJEN PRVI PRAVILNIK U RIBARSTVU VEZAN UZ SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U Narodnim novinama broj 99/2014 objavljen Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. „Proizvodne investicije u akvakulturi“. Ukupna financijska alokacija za provođenje ove mjere iznosi 5.010.000 eura od čega je udio EU u okviru Europskog fonda za ribarstvo 3.757.500,00 eura, dok je ostali dio iz državnog proračuna RH. Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi, s ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture.

Više >>