Korisnici

IPARD program
 
U razdoblju 2007. – 2013. Republika Hrvatska na raspolaganju je imala mjere IPARD programa, koji je za cilj imao pripremu Republike Hrvatske za punopravno članstvo u Europskoj uniji i to pripremu u provedbi pravne stečevine, ali i pripremu u korištenju budućih EU fondova.
 
Kroz IPARD program Republika Hrvatska imala je mogućnosti ulaganja u  mjere:
 
Prioritet 1
- mjera 101 – Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice,
- mjera 103 – Prerada i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice

Prioritet 2
- mjera 202 - Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

Prioritet 3
- mjera 301 – Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
- mjera 302 – Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti.
 
Tijekom provedbe IPARD programa raspisan je 21 krug natječaja, od čega 8 za mjere 101 i 103, 2 za mjeru 101, 2 za mjeru 103, 3 za mjeru 301, 4 za mjeru 302, 2 za mjeru 202, te 2 poziva na podnošenje prijava za mjeru 501.

Pregled korisnika IPARD sredstava:

Pregled korisnika - ugovoreni projekti

Pregled korisnika - isplaćeni projekti

Korisnici po županijama
 
Kalendar događanja