Mjera 302

Treći prioritet IPARD programa ima za cilj i povećati prihode ruralnog stanovništva kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, stvoriti nove mogućnosti zapošljavanja kroz razvoj i diversifikaciju ruralnih aktivnosti na farmi i/ili izvan nje, očuvati postojeća radna mjesta, povećati opseg usluga za stanovnike ruralnog područja i poboljšati kvalitete usluga koje se pružaju te poboljšati socijalnu strukturu u ruralnim područjima.
 
Mjera 302 – „Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti“ omogućava ostvarenje spomenutih ciljeva, a omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:
  • sektor ruralnog turizma,
  • sektor tradicijski obrti,
  • sektor izravna prodaja,
  • sektor slatkovodnog ribarstva,
  • sektor usluga,
  • sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
  • sektor obnovljivih izvora energije.
 
Kalendar događanja