Mjera 301

Treći prioritet IPARD programa – „Razvoj ruralne ekonomije“ ima za cilj pomoći razvoju i poboljšanju osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast, poboljšali životni i radni uvjeti u ruralnom području, te općenito, spriječila daljnja depopulacija.
 
Mjera 301 - „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“ omogućuje ulaganja u sljedećim sektorima:
  • sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda;
  • lokalne nerazvrstane ceste;
  • toplane;
  • protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta;
 
Kalendar događanja