Mjera 202

Drugi prioritet IPARD programa donosi i mjeru 202. – „Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja“
 
Povezivanje svih sektora, civilnog, gospodarskog i javnog te zajedničko osmišljavanje strateških ciljeva i prioriteta pojedinog  ruralnog područja, odnosno decentralizacija donošenja odluka i odgovornosti na ovu razinu, počelo se osmišljavati u ruralnim područjima kroz LEADER pristup, odnosno stvaranje lokalnih akcijskih grupa (LAG) u okviru određene mikroregije.
Međusektorska suradnja, informiranje i edukacija stanovništva o mjerama razvoja ruralnih područja, izrada i provedba lokalne strategije razvoja koja se temelji na interakciji između sudionika i projekata različitih sektora lokalne ekonomije, osmišljavanje, prijava i realizacija projekata od strane dionika u LAG-u glavne su postavke ovakvog javno-privatnog partnerstva koji se temelji na bottom-up pristupu ili pristupu odozdo prema gore.
 
LEADER pristup unutar IPARD programa sastoji se od tri podmjere:
  • Podmjera 202.1: Stjecanje vještina, animiranje stanovnika LAG teritorija,
  • Podmjera 202.2: Provedba lokalnih razvojnih strategija,
 
Kalendar događanja