Mjera 201

Drugi prioritet IPARD programa - Unapređenje okoliša i krajolika te pripremne akcije za provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja pridonosi realizaciji pripremnih radnji za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i LEADER pristupa u svrhu bolje zaštite prirodnih resursa u područjima provedbe, razvoja praktičnog iskustva što se tiče provedbe metoda poljoprivredne proizvodnje izrađenih za zaštitu okoliša i očuvanja krajolika te poboljšanja sudjelovanja lokalnih dionika u razvoju i provedbi strategija ruralnog razvoja.
 
Mjera 201. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika
 
Okvir za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera unutar IPARD programa definiran je u okviru 3 pilot područja:
  • Park prirode Velebit,
  • Park prirode Lonjsko Polje,
  • Zagrebačka županija.
 
Ciljevi mjere
 
Pilot područja kao područje primjene poljoprivredno – okolišnih mjera unutar IPARD programa imaju za cilj:
  • Održavanje pozitivne uloge poljoprivrede u stvaranju i očuvanju polu-prirodnih staništa i mozaičkih krajobraza. Travnjaci hrvatskog krša glavna su potencijalna područja za ovakve mjere;
  • Smanjenje postojećih i sprječavanje mogućih budućih negativnih učinaka na okoliš, a koji su posljedica primjene neodgovarajućih poljoprivrednih postupaka. Ove bi mjere trebale biti usmjerene na intenzivnu ratarsku proizvodnju u panonskoj Hrvatskoj.
 
Kalendar događanja