Mjere 101 i 103

Prvi prioritet IPARD programa  – „Poboljšanje tržišne efikasnosti i provedbe EU standarda“ ima za cilj poboljšati tržišnu učinkovitost i provedbu standarda Zajednice na području zaštite okoliša, javnog zdravstva, zdravlja životinja i biljaka, dobrobiti životinja i sigurnosti na radu.
 
U ovom prioritetu razlikujemo dvije mjere:
 
Mjera 101 – „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva  u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“  koja omogućuje ulaganja u:
 • sektor mljekarstva
 • sektor govedarstva
 • sektor svinjogojstva
 • sektor peradarstva
 • sektor jaja
 • sektor voća i povrća
 • sektor žitarica i uljarica.
 
Mjera 103 – „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu
restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“ koja omogućuje ulaganja u:
 • sektor mlijeka i mljekarstva
 • sektor prerade mesa
 • sektor ribarstva
 • sektor prerade voća i povrća
 • sektor vinarstva
 • sektor maslinovog ulja
 
Kalendar događanja