OBJAVLJEN JE 4. NATJEČAJ ZA MJERU 302 IPARD PROGRAMA

U Narodnim novinama broj 95/12 objavljen je poziv za prijavu na 4. natječaj za Mjeru 302 "Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti"  IPARD programa.
 
Rok za podnošenje prijava počinje teči od 20. kolovoza 2012. i traje zaključno do 24. rujna 2012. godine.
 
Tekst natječaja i svi obrasci potrebni za prijavu objavljeni su i na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr) i Uprave ruralnog razvoja, EU i međunarodne suradnje (www.mps.hr/ipard/).
 
Pozivamo sve potencijalne korisnika sredstava IPARD programa da nam svoje upite pošalju na adresu e-pošte ipard@mps.hr
 
Puno uspjeha u prijavi želi Vam UPRAVA RURALNOG RAZVOJA, EU I MEĐUNARODNE SURADNJE
 
Kalendar događanja