Kontakt

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

Ulica Grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
 

Telefoni:
 
tajnica Uprave
01/6106-908

Informacije o IPARD programu i Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine
01/6106-911
01/6106-947
01/6109-454

e-pošta: eafrd@mps.hr

 
Kalendar događanja