Odbor za praćenje

Odbor za praćenje provedbe IPARD programa osnovan je 18. prosinca 2007. godine, a u njegov su rad, sukladno članku 61 Sektorskog sporazuma uključeni predstavnici tijela državne uprave, te predstavnici institucija koje skrbe o zaštiti okoliša, raznih interesnih udruženja kao i ostali gospodarski i socijalni partneri. Svi su oni članovi s pravom glasa.

Sjednice Odbora održavaju se najmanje dva puta godišnje dok je u iznimnim situacijama moguće organizirati i izvanrednu sjednicu.

Pravila postupanja i rada odbora definirana su u Poslovniku o radu Odbora za praćenje.

Zadaća Odbora je praćenje učinkovitosti i kvalitete provođenja programa u svrhu ostvarivanja specifičnih ciljeva programa, poglavito ostvarivanje postavljenih ciljeva za različite mjere kao i napredak u uspješnom korištenju sredstava alociranih na izabrane mjere i pod-mjere.

Odbor odobrava izmjene programa, a može nakon konzultacija s Upravnom direkcijom i Agencijom, predlagati izmjene ili reviziju Programa radi dostizanja ciljeva ili poboljšanja u upravljanu sredstvima pomoći.

Odbor razmatra i odobrava plan komunikacije te svake godine, godišnji plan aktivnosti za implementaciju mjere tehničke pomoći.

Također, Odbor može dati mišljenje o bilo kojem predmetu, sukladno Programu ili Sektorskom sporazumu, kada je to potrebno.
 
Do sada je održano 15 sjednica Odbora za praćenje.
 1. sjednica  – 03. lipnja 2008.
 2. sjednica – 18. studenog 2008.
 3. sjednica  – 05. svibnja 2009.
 4. sjednica – 25. studenog 2009.
 5. sjednica – 16. lipnja 2010.
 6. sjednica – 01. prosinca 2010.
 7. sjednica – 22. ožujka 2011.
 8. sjednica – 15. lipnja 2011.
 9. sjednica - 22. studenog 2011.
 10. sjednica - 28. lipnja 2012.
 11. sjednica - 28. studenog 2012.
 12. sjednica - 12. lipnja 2013.
 13. sjednica - 28. studenog 2013.
 14. sjednica - 12. lipnja 2014.
 15. sjednica - 19. studenog 2014.
 
Kalendar događanja