Program ruralnog razvoja 2014. - 2020. godine

Poštovani budući korisnici Programa ruralnog razvoja,

Dana 26. svibnja 2015. godine, nakon višemjesečnih konzultacija, Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
 
Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. vrijedan oko 2.4 milijarde EUR-a, počeo se stvarati još 2012. godine te je službeno poslan na odobrenje 16. srpnja 2014. godine.
 
Odluka o odobrenju predstavlja krunu tog dugotrajnog procesa u koji su bili uključeni domaći stručnjaci, mahom djelatnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razdoblju.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Ovom prigodom zahvaljujemo svima koji su na bilo koji način pridonijeli izradi ovog Programa.
 
Odobrenu inačicu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., na hrvatskom i  engleskom jeziku, možete preuzeti na niže navedenim poveznicama,.

Prihvatljiva ulaganja unutar mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. sufinancirana su većim dijelom sredstvima Europske unije putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) (engl.EAFRD) dok je ostatak sufinanciran sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske.

 S poštovanjem,

UPRAVA ZA UPRAVLJANJE EU FONDOM ZA RURALNI RAZVOJ, EU I MEĐUNARODNU SURADNJU

   Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - odobrena inačica EN
   Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. - odobrena inačica HR
   Brošura - Program ruralnog razvoja RH 2014. - 2020. - Popis mjera s osnovnim informacijama
 
Kalendar događanja