Ministarstvo poljoprivrede provodi postupak priznavanja prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda prije njihovog stavljanja na tržište sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, br. 30/2015) i Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (Narodne novine br. 48/2015).
Postupak priznavanja prirodnih mineralnih voda provodi se i u ostalim državama članicama Europske unije.
 
Postupak priznavanja moraju prolaziti prirodne mineralne i prirodne izvorske vode koje se crpe na području Republike Hrvatske i države koja nije članica Europske unije (treće zemlje) ukoliko se prvi puta stavljaju na tržište Republike Hrvatske, odnosno jedinstveno tržište Europske unije.