Zakon o šumama - NN 68/18

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu izgradnje vodovoda, kanalizacije, plinovoda, električnih vodova - NN 108/06

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu obavljanja turističke djelatnosti - NN 69/07

Uredba o načinu i kriterijima za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 50/18

Uredba o osnivanju prava građenja na šumama i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske - NN 61/16

Uredba o postupku i mjerilima za osnivanje prava služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina - NN 133/079/11

Pravilnik o uređivanju šuma - NN 79/15

Pravilnik o čuvanju šuma - NN 28/15

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja nacionalne inventure šumskih resursa - NN 53/06 i 137/08

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu - NN 17/15

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika - NN 137/14

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno - NN 16/15

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika - NN 135/14

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama - NN 22/1593/15 i 46/18

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima, posebnom računu i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma  - NN 19/15

Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu - NN 72/16

Pravilnik o službenoj iskaznici i znački šumarskog inspektora  - NN 142/12

Pravilnik o sadržaju i načinu polaganja stručnih ispita za ovlaštene inženjere šumarstva i drvne tehnologije - NN 74/07 i 15/15

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava - NN 76/13 i 122/14

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima - NN 75/13, 150/14 i 21/17

Šumsko-odštetni cjenik - NN 37/15

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu - NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14

Pravilnik o načinu formiranja rezervi sjemenskog materijala svojti šumskog drveća - NN 13/15

Pravilnik o postupku izdavanja informacijske isprave za šumski reprodukcijski materijal - NN 60/13

Pravilnik o izradi nacionalnog popisa šumskih sjemenskih objekata - NN 60/13

Pravilnik o uvjetima za priznavanje jednakovaljanosti šumskog reprodukcijskog materijala i državama iz kojih se može uvoziti - NN 60/13 i 46/15

Pravilnik o zabrani stavljanja na tržište određenog šumskog reprodukcijskog materijala - NN 60/13

Pravilnik o kvaliteti i deklaraciji za šumski reprodukcijski materijal  - NN 68/13 i 21/17

Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća - NN 147/11, 96/12, 115/14 i 114/15

Pravilnik o pregledu šumskog reprodukcijskog materijala koji se uvozi - NN 91/09 i 21/17

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju Programa gospodarenja šumskim sjemenskim objektom u kategoriji "kvalificiran" ili "testiran" - NN 4/11

Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u Upisnik dobavljača šumskog reprodukcijskog materijala - NN 4/11, 58/11 i 21/17

Pravilnik o načinu rada i zadaćama Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal - NN 4/11 i 60/13

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra šumskih sjemenskih objekata - NN 4/11 i 21/17

Pravilnik o provođenju ocjenjivanja potencijalnih šumskih sjemenskih objekata i stručnog nadzora - NN 4/11

Pravilnik o sadržaju, obliku i troškovima izdavanja glavne svjedodžbe - NN 4/1142/11 i 21/17

Popis šumskih svojti - NN 4/11

Zakon o drvenastim kulturama kratkih ophodnji - NN 15/18

Zakon o Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi - NN 15/18