Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države može se zamijeniti za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba približno iste vrijednosti radi okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, a zahtjev za zamjenu poljoprivrednog zemljišta fizička ili pravna osoba podnosi Agenciji za poljoprivredno zemljište. Postupak zamjene može pokrenuti i navedena Agencija.

Dokumentaciju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavlja podnositelj zahtjeva.

Dokumentaciju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu države Agenciji za poljoprivredno zemljište dostavlja jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb ili fizička ili pravna osoba.

Odluku o zamjeni poljoprivrednog zemljišta donosi Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju dostavljene dokumentacije.

Porez na promet nekretninama ne plaćaju osobe koje stječu nekretnine u postupku zamjene poljoprivrednog zemljišta s Republikom Hrvatskom.