Uzimajući u obzir prirodne faktore Republika Hrvatska ima iznimno povoljne uvjete za proizvodnju raznovrsnog voća. U mediteranskoj i umjereno kontinentalnoj klimatskoj zoni moguć je uzgoj od suptropskoga do kontinentalnog voća (od limuna do zimskih sorti jabuka i krušaka).

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku za biljnu proizvodnju u 2017. godini korišteno je 1.496.663 ha poljoprivrednih površina. Od ukupnog poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini svega 2 % koristilo se za proizvodnju voća.

U 2017. godini na površini od 28.070 ha ukupno je proizvedeno 134.713 t voća (uključivo dinje i lubenice). Od toga je intenzivna proizvodnja iznosila 132.013 t, a ekstenzivna proizvodnja (na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima) je iznosila 2.700 t voća.

Najviše površina koje su korištene u 2017. godini za proizvodnju voća otpada na proizvodnju jabuka (17,2 %), šljiva je na drugom mjestu (15,5 %), zatim orah (19,7 %), lješnjak (13,6 %) i mandarina (7,1%). 

U odnosu na prosjek u razdoblju od 2013. do 2016. godine (27.508) površine koje su korištene za proizvodnju voća u 2017. godini povećane su za 562 ha ili 2,04%. Nasuprot tome, ukupna proizvodnja voća u 2017. godini u odnosu na prosjek proizvodnje u razdoblju od 2013. do 2016. godine smanjena je za 81.880 t ili za 37,8 % što se pripisuje štetama od elementarnih nepogoda mraza i tuče.

Sagledavajući samodostatnost kao pokazatelj kojim se mjeri pokrivenost domaće potrošnje domaćom proizvodnjom, odnosno ukazuje na mogućnosti da se domaćom proizvodnjom supstituira uvoz, treba naglasiti da je samodostatnost u proizvodnji voća u 2016. godini iznosila 49,89 % ukupnih potreba tržišta. 

Republika Hrvatska u 2016. godini svojom proizvodnjom podmirila je:

-     152,96 % potreba tržišta za trešnjom i višnjom

-     464,67 % potreba tržišta za mandarinom

-     77,98 % potreba tržišta za jabukom

-     73,53 % potreba tržišta za šljivom

-     58,01 % potreba tržišta za jagodama

-     27,81% potreba tržišta za orašastim plodovima

Više o Školskoj shemi pročitajte OVDJE.

Više o povlačenju jabuka i mandarina sa tržišta pročitajte OVDJE.

POTPORE U SEKTORU VOĆA

IZRAVNA PLAĆANJA – Uredba (EU) br. 1307/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

 Osnovno plaćanje

 • korisnik programa izravnih plaćanja je aktivni poljoprivrednik koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika, a obavlja poljoprivrednu djelatnost koja obuhvaća:

*         proizvodnju, uzgoj ili sadnju poljoprivrednih proizvoda, uključujući žetvu ili

*         održavanje poljoprivrednog zemljišta u stanju pogodnom za uzgoj bez pripremnih radnji koje izlaze iz okvira uobičajenih poljoprivrednih metoda i mehanizirane obrade

Preraspodijeljeno plaćanje

 • dodjeljuje se za prvih 20 prihvatljivih ha poljoprivrednog gospodarstva i to za sve korisnike koji ostvaruju potporu za osnovno plaćanje

Zeleno plaćanje

 • poljoprivrednici koji ostvaruju prava na plaćanja u okviru osnovnog plaćanja dužni su pridržavati se poljoprivrednih praksi korisnih za klimu i okoliš na svim površinama koje obrađuju i time ostvaruju dodatni godišnji iznos po hektaru uz osnovno plaćanje
 • iznos  ovisi o iznosu osnovnog prava na plaćanja (otprilike 70 % iznosa osnovnog plaćanja)
 • poljoprivredne prakse korisne za klimu i okoliš su:

*         raznolikost usjeva (“pravilo 2-3 kulture”) 

*         ekološki značajne površine (EZP) na oranicama (“5 % oranica važnih za okoliš”)

*         čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka (“zaštićeni Natura 2000 travnjaci”)

Proizvodno vezana potpora

 • dodjeljuje se po prihvatljivom ha proizvođačima koji proizvode:

*         voće na najmanje 2 ha prihvatljive površine

 • jedan korisnik može ostvariti potporu za najviše 10 ha
 • voćne vrste za koje je moguće ostvariti proizvodno vezanu potporu su: jabuka, kruška, šljiva, trešnja, višnja, breskva, marelica, nektarina, mandarina, dunja, lješnjak, orah, badem, kesten, ribiz, ogrozd, borovnica, brusnica, aronija, jagoda, kupina, malina, kivi, limun, naranča, smokva, rogač i ostalo voće
 • ukupni godišnji iznos za mjeru iznosi:

*         16.319.000 kn za voće

 • procijenjen jedinični iznos je:

*         1.735 kn/ha za voće

ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA – Uredba (EU) br. 1308/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

MJERE SPREČAVANJA I UPRAVLJANJA KRIZAMA NA TRŽIŠTU

 • povlačenje jabuka i mandarina s tržišta - poremećaj na tržištu uzrokovan ruskom zabranom uvoza voća i povrća
 • primatelji (humanitarne organizacije, centri i ustanove socijalne skrbi, ustanove za predškolski odgoj i srednjoškolsko obrazovanje, ustanove za osnovnoškolsko obrazovanje koje ne sudjeluju u Shemi školskog voća i povrća, bolničke ustanove i kaznena tijela)

PROGRAMI ZA POBOLJŠANJE DOSTUPNOSTI HRANE

 • Školska shema
 • za voće i povrće od školske godine 2017./2018. do 2022/2023. osigurano je najmanje 1.360.232 EUR po školskoj godini

POTPORA ZA PROIZVOĐAČKE ORGANIZACIJE

 • od 2018. godine
 • mjere koje sadrži:

*        planiranja proizvodnje - Mjera 1

*        unaprjeđenja ili održavanja kvalitete proizvoda - Mjera 2

*        povezane s unaprjeđenjem prodaje - Mjera 3

*        povezane s istraživanjem i eksperimentalnom proizvodnjom - Mjera 4 

*        sprečavanja i upravljanja krizama - Mjera 5

*        zaštite okoliša - Mjera 6

 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:

*        službeno priznata proizvođačka organizacija

*        vrijednost utržene proizvodnje

*        odobren operativni program

OPERATIVNI PROGRAM financira se iz OPERATIVNOG FONDA koji se financira iz 4,1 % VUP (50 % članovi proizvođačke organizacije) +                              

4,1 % VUP (50 % potpora iz EAGF)

 • intenzitet potpore - do 50 % prihvatljivih troškova

DRŽAVNA POTPORA – Uredba Komisije (EU) br. 702/2014

POTPORA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA 

 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:

*         službeno priznata proizvođačka organizacija

*         odobreni poslovni plan

 • prihvatljivi troškovi:

*        najam uredskog prostora

*        nabava uredske opreme

*        plaća/e administrativnog osoblja

*        režije

 • troškovi pravnih usluga i upravnih postupaka
 • intenzitet potpore - do 100 % prihvatljivih troškova

RURALNI RAZVOJ – Uredba (EU) br. 1305/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća

 POTPORA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA – MJERA M09

 • uvjeti za dodjeljivanje potpore:

*         službeno priznata proizvođačka organizacija

*         odobreni poslovni plan

*         vrijednost utržene proizvodnje

 • prihvatljivi troškovi:

*         administrativni troškovi

*         najam, režije i uređenje uredskog prostora

*         troškovi priznavanja proizvođačke organizacije

*         troškovi (koncentriranja proizvoda) udruženog stavljanja na tržište (plasiranja) proizvoda vlastitih članova

*         troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko

*         kupnja informatičke opreme i tehnologije

*         trošak bruto plaće zaposlenih djelatnika 

*         troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije

 • najviše 500.000 EUR kroz 5 godina odnosno do 100.000 EUR/godišnje
 • stopa potpore se postupno smanjuje i iznosi:

u 1. godini 10 % VUP

u 2. godini 9 % VUP

u 3. godini 8 % VUP

u 4. godini 7 % VUP

u 5. godini 6 % VUP

 • intenzitet potpore - do 100 % prihvatljivih troškova