Zakon o vinu

(Narodne novine, br. 96/2003, 25/2009, 55/2011, 82/2013 i 14/2014):

Lista zemljopisnih oznaka

(Narodne novine, br. 64/2017)

Popis ovlaštenih laboratorija

(Narodne novine, broj 49/2017)

Pravilnik o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

(Narodne novine, br. 102/2004, 91/2005, 71/2006, 73/2007, 8/2008, 88/2009, 24/2011 i 152/2011)

Pravilnik o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina, te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

(Narodne novine, br. 102/2004 i 64/2005)

Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina

(Narodne novine, br. 28/2018)

Pravilnik o oglašavanju vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom i voćnih vina

(Narodne novine, broj 105/2004)

Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju vina i voćnih vina

(Narodne novine, br. 106/2004, 137/2012, 142/2013, 48/2014 i 1/2015)

Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze

(Narodne novine, br. 74/2012, 80/2012 – ispravak, 48/2013 i 159/2013)

Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

(Narodne novine, broj 53/2014)

Pravilnik o vinskom i voćnom octu

(Narodne novine, br. 121/2005, 53/2006 i 26/2011)

Pravilnik o upisniku destilatera

(Narodne novine, br. 137/2005 i 75/2007)

Pravilnik o proizvodnji vina

(Narodne novine, br. 2/2005, 137/2008 i 48/2014)

Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina

(Narodne novine, broj 73/2017)

Pravilnik o voćnim vinima

(Narodne novine, br. 73/2006, 24/2011, 28/2011, 62/2011, 82/2011, 120/2012 i 59/2013)

Lista tradicionalnih izraza za vino

(Narodne novine, br. 96/2007, 62/2010, 133/2010, 14/2011, 52/2012, 75/2013138/2013, 96/2007, 62/2010, 133/2010, 14/2011, 52/2012, 75/2013138/201342/2017 i 49/2017 - ispravak)

Pravilnik o superanalizi vina, voćnih vina i drugih proizvoda od vina i voćnih vina

(Narodne novine, br. 71/2008 i 121/2014)

Zakon o poljoprivredi

(Narodne novine, br. 30/2015):

Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima

(Narodne novine, broj 114/2010)

Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti i zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla, tradicionalnim izrazima i označavanju vina

(Narodne novine, br. 141/2010, 31/2011, 78/2011 i 120/2012)

Zakon o poljoprivredi i Zakon o vinu:

Pravilnik o označavanju vina oznakom sorte vinove loze

(Narodne novine, br. 79/2017)

Pravilnik o stavljanju u promet vina i vina sa zaštićenom oznakom izvornosti

(Narodne novine, br. 142/2013 i 49/2014)

Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu

(Narodne novine, br. 48/2014, 83/2014, 147/2014, 110/2016 i 127/2017)

Pravilnik o provedbi mjere Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/2015, 23/2016, 73/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018. (NN 49/2015, 73/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018., (NN 37/2015,  49/201540/2017 i 39/2018)

Pravilnik o provedbi mjere Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018.

(Narodne novine, br. 39/2018)