Zakon o stočarstvu

(NN 70/97)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

(NN 36/98)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

(NN 151/03)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

(NN 132/06)

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o stočarstvu

(NN 14/14)

Zakon o poljoprivredi

(NN 30/15)

Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihov potrebni broj

(LINK)

Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala

(NN 155/98)

Pravilnik o načinu vođenja popisa, izdavanju potvrda i dostavljanju izvješća pri oplođivanju domaćih životinja

(NN 67/00)

Pravilnik o postupku priznavanja novih pasmina, sojeva i hibrida

(NN 164/04)

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem  uzgojno valjanih životinja te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija

(NN 164/04)

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda

(NN 134/05)

Pravilnik o izmjenama i dopunama metoda za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda

(NN 142/08)

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara

(NN 134/05)

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza

(NN 134/05)

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

(NN 134/05)

Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

(NN 64/08)

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

(NN 114/07)

Pravilnik o obliku i sadržaju rodovnika svinja čistih pasmina, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

(NN 114/07)

Pravilnik o uzgojnoj potvrdi o podrijetlu uzgojno valjanih goveda, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

(NN 114/07)

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše

(NN 18/08)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše

(NN 29/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika držanju pčela i katastru pčelinje paše

(NN 42/13)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše

(NN 65/14)

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja

(NN 53/08)

Pravilnik o uvjetima upisa u uzgojni upisnik uzgojno valjanih hibridnih svinja

(NN 53/08)

Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu sjemena, jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih kopitara

(NN 93/08)

Pravilnik o obliku i sadržaju uzgojne potvrde o podrijetlu uzgojno valjanih ovaca i koza, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

(NN 100/08)

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika, te upisu uzgojno valjanih goveda

(NN 135/08)

Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja

(NN 19/15)

Pravilnik o prihvaćanju za uzgoj uzgojno valjanih matičnih goveda

(NN 81/10)

Pravilnik o zootehničkim i genealoškim uvjetima uvoza uzgojno valjanih životinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka iz trećih zemalja

(NN 83/10)

Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane kopitare

(NN 114/11)

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara

(NN 39/2012)

Pravilnik o uvjetima priznavanja uzgojnih organizacija koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina

(NN 74/12)

Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

(NN 110/12)

Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina

(NN 43/13)

Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

(LINK)