Zakon o poljoprivredi

(„ Narodne novine“, broj 30/15)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

(„Narodne novine“, broj 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13)

Pravilnik o uvjetima za uzgoj konoplje, načinu prijave uzgoja maka te uvjetima za posjedovanje opojnih droga u veterinarstvu

(„Narodne novine“, broj 18/12, 57/16)

Uredba o mjerama i naknadama za prekomjerne i špekulativne zalihe poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i proizvoda iz sektora šećera

(„Narodne novine“, broj 77/13, 17/15 i 44/16)

Pravilnik o provedbi sustava proizvodnih ograničenja u sektoru šećera

("Narodne novine", br. 78/11, 106/12, 126/12 i 22/13)

Pravilnik o izvještavanju u sektoru šećera

("Narodne novine", br. 95/10, 114/11, 3/13 i 22/13)