Sektor povrća u pravnom okviru Europske unije uređuje nekoliko temeljnih uredbi zajedničke poljoprivredne politike:

-        UREDBA (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Ruralni razvoj

-        UREDBA (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike

-        UREDBA (EU) br. 1307/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) - Izravna plaćanja

-        UREDBA (EU) br. 1308/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA (SL L 347, 20. 12. 2013.) – Zajednička organizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

kao i sljedeće delegirane i provedbene uredbe:

-        PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 543/2011 (SL L 157, 15. 6. 2011.) - Tržišni standardi za povrće

-        PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/39 (SL L 5, 10.1.2017.) – Školska shema

-        DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/40 (SL L  5, 10.1.2017.) – Školska shema

-        DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/891 (SL L 138, 25.5.2017.) – Proizvođačke organizacije

–        PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/892 (SL L 138, 25.5.2017.) - Proizvođačke organizacije