U Republici Hrvatskoj maslina je jedna od odrednica Mediterana, a područje rasprostranjenosti obuhvaća Istru, priobalni pojas Kvarnera i otoke te priobalni pojas Dalmacije s otocima. Nakon 1950. godine proizvodnja maslina je stagnirala. Međutim, unazad posljednjih godina radi određenih objektivnih okolnosti, kao što su: uvođenje niza mjera državne potpore, situacija na tržištu koja se ogleda u većoj potražnji za maslinovim uljem te mogućnosti postizanja veće cijene, razvoj turizma i dr., porastao je interes za proizvodnjom maslinovog ulja što je pozitivno utjecalo na razvoj maslinarstva u Republici Hrvatskoj.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2016.g. u Republici Hrvatskoj,proizvedeno je 31.183 tona maslina, odnosno oko 35.000 hl maslinovog ulja. Prema istim podacima, površina pod maslinicima u 2016. godini iznosila je 18.184 ha.

Najveće površine pod maslinama nalaze se u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Godišnja proizvodnja sadnog materijala stalno se povećava posljednjih deset godina, a sada iznosi oko 550.000 sadnica godišnje. Oko 50% proizvodnje čine domaće sorte.

Većina stabala maslina (oko 96 %) u vlasništvu je obiteljskih gospodarstava, a jedan maslinar u prosjeku održava preko 100 stabala maslina.

U Republici Hrvatskoj trenutno ima oko 160 uljara, koje su prostorno dobro raspoređene, prosječnog preradbenog kapaciteta oko 1.300 kg/h.