Duhan

Zakon o duhanu uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Duhan se u Hrvatskoj proizvodi već dugi niz godina, a sade se uglavnom dvije sorte - virginija i berlej.

Sorta virginija dominira u uzgoju s udjelom  oko 90% u ukupnoj proizvodnji duhana.

Glavnina uzgoja duhana smještena je u sjevernom dijelu Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, a u Slavoniji okolica Kutjeva. Proizvodnjom duhana bavi se oko 1500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Duhan se uglavnom sadi na siromašnim pjeskovitim tlima gdje je mala mogućnost uzgoja drugih proizvodnih kultura.

Na području Virovitičko – podravske županije nalaze se jedine dvije tvrtke za preradu lista duhana (Hrvatski duhani d.d. i Agroduhan d.o.o. Slatina). Prosječna godišnja proizvodnja duhana odvija se na cca. 5.000 ha uz prosječan prinos oko 2 tone /ha.

U 2017. godini proizvedeno je 9.413 t duhana na površini od 4.563 ha, što čini prinos od 2,1 t/ha. U odnosu na prethodnu 2016. godinu zabilježen je porast proizvodnje duhana od 4,8%. Jednako tako veći je prinos po jedinici površine, a glavni razlog boljeg prinosa prvenstveno moramo tražiti u povoljnijoj klimatskoj godini. Bilježi se lagani pad zasađenih površina pod duhanom, ali prinos po jednom hektaru raste. Posebno je povećan prinos na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su počela navodnjavati proizvodne površine. Na takvim površinama prinosi se penju i na 3,5 tona/ hektaru.

U strukturi obiteljskih gospodarstava koja se bave uzgojem i proizvodnjom duhana prevladavaju gospodarstva veličine 5- 10 ha ( 27, 4%), a zatim i veća gospodarstva veličine od 10- 20 ha (21, 5% od ukupnog broja).

Bilanca vanjskotrgovinske razmjene neprerađenog duhana za 2017. godinu, vrijednosno promatrano je negativna. Izvezli smo neprerađenog duhana u vrijednosti od 22,6 milijuna eura dok smo ga uvezli u vrijednosti od 30,8 milijuna eura, što je rezultiralo deficitom od 8,2 milijuna eura. Promatrano količinski, bilanca je pozitivna, izvezeno je 8.685 t, a uvezeno je 6.106 t neprerađenog duhana.

U reformi ZPP izravnih plaćanja u EU u razdoblju 2015-2020 proizvođačima duhana će se u izračun vrijednosti novo dodijeljenih prava u 2015. godini uzeti u obzir povijesna komponenta plaćanja za duhan ugrađena u vrijednost isplata u 2014. godini. Od 2015. godine u okviru EU sustava ZPP izravnih plaćanja sektor duhana nije uključen u prihvatljive sektore za proizvodno vezana plaćanja.

Implementacijom Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osigurava se primjena mjera i pravila kojima se uspostavlja organizacija europskog tržišta poljoprivrednih proizvoda za sve sektore proizvodnje, pa i za sektor duhana.

Pored toga Uredbom (EU) br. 1308/2013  uređuje se sustav direktnih i indirektnih pomoći ovim sektorima kroz :

- potpora za aktivnosti sektorskim  organizacijama  u sektoru maslinovog ulja, stolnih maslina i duhana.

Konoplja

Broj prijavljenih površina od 2012. godine kada su zasijane prve površine, iz godine u godinu postupno raste te je u 2017. godini temeljem izdanih dozvola zasijano cca. 966 ha što ukazuje ne samo na velike mogućnosti korištenja konoplje već i na ekonomsku isplativost proizvodnje industrijske konoplje. Za sjetvu konoplje koriste se sorte koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije (Common cataloque) i koje su zbog sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) do 0,2% prihvatljive za proizvodnju.