Duhan

Zakon o duhanu uređuje odnose u proizvodnji, otkupu, obradi i prometu duhana, te proizvodnji duhanskih proizvoda u Republici Hrvatskoj.

Duhan se u Hrvatskoj proizvodi već dugi niz godina, a sade se uglavnom dvije sorte - virginija i berlej.

Sorta virginija dominira u uzgoju s udjelom  oko 90% u ukupnoj proizvodnji duhana.

Glavnina uzgoja duhana smještena je u sjevernom dijelu Hrvatske na području Virovitičko-podravske županije, a u Slavoniji okolica Kutjeva. Proizvodnjom duhana bavi se oko 1500 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva. Duhan se uglavnom sadi na siromašnim pjeskovitim tlima gdje je mala mogućnost uzgoja drugih proizvodnih kultura.

Na području Virovitičko – podravske županije nalaze se jedine dvije tvrtke za preradu lista duhana (Hrvatski duhani d.d. i Agroduhan d.o.o. Slatina). Prosječna godišnja proizvodnja duhana odvija se na cca. 5.000 ha uz prosječan prinos oko 2 tone /ha. Dok se bilježi lagani pad zasađenih površina pod duhanom, prinos po jednom hektaru pomalo raste. Posebno je prinos povećan na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja su počela navodnjavati proizvodne površine. Na takvim površinama se prinosi penju i na 3,5 tona/ hektaru.

U strukturi obiteljskih gospodarstava koja se bave uzgojem i proizvodnjom duhana prevladavaju gospodarstva veličine 5- 10 ha ( 27, 4%), a zatim i veća gospodarstva veličine od 10- 20 ha (21, 5% od ukupnog broja).

U reformi ZPP izravnih plaćanja u EU u razdoblju 2015-2020 proizvođačima duhana će se u izračun vrijednosti novo dodijeljenih prava u 2015. godini uzeti u obzir povijesna komponenta plaćanja za duhan ugrađena u vrijednost isplata u 2014. godini. Od 2015. godine u okviru EU sustava ZPP izravnih plaćanja sektor duhana nije uključen u prihvatljive sektore za proizvodno vezana plaćanja.

Implementacijom Uredbe (EU) br. 1308/2013 o uređenju tržišta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda osigurava se primjena mjera i pravila kojima se uspostavlja organizacija europskog tržišta poljoprivrednih proizvoda za sve sektore proizvodnje, pa i za sektor duhana.

Pored toga Uredbom (EU) br. 1308/2013  uređuje se sustav direktnih i indirektnih pomoći ovim sektorima kroz :

- potpora za aktivnosti sektorskim  organizacijama  u sektoru maslinovog ulja, stolnih maslina i duhana.

Konoplja

Broj prijavljenih površina od 2012. godine kada su zasijane prve površine, iz godine u godinu postupno raste te je u 2016. godini dostigao ukupno 1.933,75 ha što ukazuje ne samo na velike mogućnosti korištenja konoplje već i na ekonomsku isplativost proizvodnje industrijske konoplje. Za sjetvu konoplje koriste se sorte koje se nalaze na Zajedničkoj sortnoj listi Europske unije (Common cataloque) i koje su zbog sadržaja tetrahidrokanabinola (THC) do 0,2% prihvatljive za proizvodnju.