Novosti

Filter novosti

Ribarstvo
Boljom zaštitom male plave ribe do sigurnijeg ulova u budućnosti

Boljom zaštitom male plave ribe do sigurnijeg ulova u budućnosti

Propisom se ograničava ukupni ulov male plave ribe (iglice (Belone belone gracilis),inćuna (Engraulis encrasicolus), papaline (Sprattus sprattus), lokarde (Scomber colias), skuše (Scomber scombrus), srdele (Sardina pilchardus), srdele goleme (Sardinella aurita) i šaruna (Trachurus trachurus iTrachurus mediterraneus) na75 tona po plovilu za svako mjesečno razdoblje počevši od 30. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine.

Učitaj više +
Povratak na vrh