JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

5. GLAVNO TAJNIŠTVO

stručni referent red.br. 31 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema gimnazije, upravno – birotehničke ili ekonomske struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

5.1. Sektor za ljudske potencijale, uredsko poslovanje i sigurnosne poslove
5.1.2. Služba za uredsko poslovanje i sigurnosne poslove
5.1.2.1. Odjel za uredsko poslovanje
5.1.2.1.2. Pododsjek pismohrane

stručni referent red.br. 55 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- SSS društvene ili tehničke struke
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- položen ispit za djelatnike koji rade u arhivu
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

5.2. Sektor za pravne poslove
5.2.1. Služba za normativne poslove
5.2.1.1. Odjel za izradu propisa

viši stručni savjetnik red.br. 63 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

5.2.2. Služba za opće pravne poslove, upravne i sudske postupke
5.2.2.2. Odjel za opće pravne poslove

samostalni upravni referent red.br. 73 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prava
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu.

5.3. Sektor za informacijske sustave i upravljanje imovinom
5.3.1. Služba za informacijske sustave

voditelj službe red.br. 79 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnike, računarstva, ili strojarstva ili društvenih znanosti polje informacijske i komunikacijske znanosti
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

5.3.1.1. Odjel za razvoj i sigurnost informacijskih sustava

voditelj odjela red.br. 80 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studiji ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja elektrotehnike ili računarstva ili društvenih znanosti, polja ekonomije ili informacijske i komunikacijske znanosti
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu.

5.3.2. Služba za upravljanje imovinom
5.3.2.2. Odjel za vozni park

Stručni suradnik red.br. 94 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih ili tehničkih znanosti
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

7. UPRAVA POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE

7.1. Sektor za uređenje tržišta poljoprivrede i prehrambene industrije
7.1.3. Služba za prehrambeno-prerađivačku industriju
7.1.3.2. Odjel za vinarstvo i alkoholna pića

stručni suradnik red.br. 167 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija) ili prehrambena tehnologija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

7.2. Sektor za potpore u poljoprivredi i poljoprivredno zemljište
7.2.1. Služba za potpore u poljoprivredi
7.2.1.1. Odjel za izravne potpore u poljoprivredi

stručni suradnik red.br. 177 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija) ili područja društvenih znanosti, polja ekonomija ili pravo
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

7.3. Sektor inspekcija u poljoprivredi
7.3.3. Služba inspekcija u područnim jedinicama
7.3.3.3. Odjel – područna jedinica Osijek
Ispostava Vukovar (samostalni izvršitelji)

viši poljoprivredni inspektor red.br. 286 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija ili nutricionizam, iz područja prirodnih znanosti polje kemija, iz područja tehničkih znanosti polje kemijskog inženjerstva, iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora
- poznavanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu
- vozačka dozvola B kategorije

7.3.3.5. Odjel – područna jedinica Split
Ispostava Split (samostalni izvršitelji)

viši poljoprivredni inspektor red.br. 311 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija ili nutricionizam, iz područja prirodnih znanosti polje kemija, iz područja tehničkih znanosti polje kemijskog inženjerstva, iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit za poljoprivrednog inspektora
- poznavanje engleskog jezika
- osnovno znanje rada na osobnom računalu
- vozačka dozvola B kategorije

9. UPRAVA ZA HRANU I FITOSANITARNU POLITIKU

stručni referent red.br. 370 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- srednja stručna sprema upravne ili ekonomske struke ili gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- osnovno znanje rada na osobnom računalu

9.2. Sektor fitosanitarne politike
9.2.2. Služba za sredstva za zaštitu bilja i FIS (fitosanitarni informacijski sustav)
9.2.2.1. Odjel za registraciju sredstava za zaštitu bilja

viši stručni savjetnik red.br. 405 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih ili prirodnih znanosti
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

9.3. Sektor fitosanitarne inspekcije
9.3.2. Služba fitosanitarne inspekcije u područnim jedinicama
9.3.2.4. Odjel – područna jedinica fitosanitarne inspekcije Split
Ispostava Nova Sela (samostalni izvršitelj)

fitosanitarni inspektor red.br. 443 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija) ili šumarstvo
- najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit za poslove fitosanitarnog inspektora ili graničnog inspektora zaštite bilja ili inspektora zaštite bilja
- poznavanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu
- položen vozački ispit kategorije B

10. UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

10.1.Sektor za zaštitu zdravlja životinja

10.1.2. Služba za organizaciju veterinarske djelatnosti, pravne i financijske poslove
10.1.2.3. Odjel za SVIS

voditelj odjela red.br. 469 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno poznavanje računalnog programiranja i napredno znanje rada na osobnom računalu

10.2. Sektor za sigurnost hrane
10.2.1. Služba za sigurnost hrane i registraciju objekata u poslovanju s hranom
10.2.1.1. Odjel za sigurnost hrane životinjskog podrijetla

stručni suradnik red.br. 476 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina, iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija) ili prehrambena tehnologija
- najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

10.2.1.3. Odjel za upravljanje incidentima i sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF)

viši stručni savjetnik red.br. 480 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina, iz područja biotehničkih znanosti polje poljoprivreda (agronomija) ili prehrambena tehnologija
- najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

10.2.2. Služba za veterinarsko medicinske proizvode, monitoring rezidua i hranu za životinje
10.2.2.2. Odjel za hranu za životinje i nusproizvode životinjskog podrijetla

stručni savjetnik red.br. 486 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva polje veterinarska medicina
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

11. UPRAVA ŠUMARSTVA, LOVSTVA I DRVNE INDUSTRIJE

11.1. Sektor šumarstva
11.1.1. Služba za održivo gospodarenje šumama
11.1.1.1. Odjel za gospodarenje i uređivanje šuma

viši stručni savjetnik red.br. 628 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti polje šumarstvo
- najmanje 4 godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

11.1.1.4. Odjel za pravne poslove u šumarstvu

viši upravni savjetnik red.br. 637 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti polje pravo
- najmanje 4 godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- znanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

11.3. Sektor za preradu drva i proizvodnju namještaja
11.3.2. Služba za proizvodnju namještaja

viši stručni savjetnik red.br. 667 - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti, polje drvna tehnologija
- najmanje 4 godine radnoga iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit
- poznavanje engleskog jezika
- napredno znanje rada na osobnom računalu

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i uvjete iz članka 48. Zakona o državnim službenicima.
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Obvezni probni rad traje 3 mjeseca za sva radna mjesta.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

Za radno mjesto za koje je uvjet položen arhivarski ispit, natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen stručni ispit, ali su ga dužne položiti najkasnije u roku godine dana od dana rasporeda na radno mjesto.

U prijavi na javni natječaj obavezno se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-adresa) te broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Ukoliko se kandidat/kinja javlja na više radnih mjesta, potrebno je dostaviti jednu prijavu u kojoj se moraju navesti svi brojevi i svi nazivi radnih mjesta za koja se kandidat/kinja prijavljuje te se uz takvu prijavu dostavlja samo jedan komplet tražene dokumentacije.

Uz prijavu kandidati/kinje su dužni/e priložiti:
- životopis,
- presliku diplome, odnosno svjedodžbe za radna mjesta za koja je uvjet predviđena srednja stručna sprema,
- dokaz o državljanstvu (presliku osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
- dokaz o radnom iskustvu (obavezno elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja i potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u slučajevima propisanim odredbom članka 62. stavak 1. Zakona o državnim službenicima),
- uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni
ispit,
- uvjerenje o položenom ispitu za djelatnike koji rade u arhivu, ako ga je kandidat/kinja položio/la, za radno mjesto za koje je uvjet položen ispit
- preslika vozačke dozvole B kategorije za radna mjesta za koja je predviđen uvjet
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri prijmu u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da je nezaposlen/a i dokaz o tome na koji način mu je prestala služba/radni odnos kod prethodnog poslodavca. Na ovo pravo prednosti ne može se pozvati osoba koja se prijavljuje na rukovodeće radno mjesto.

Kandidat/kinja, da bi ostvario/la pravo prednosti pri zapošljavanju kao osoba s invaliditetom dužan/na je uz prijavu na natječaj i uz sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine koji/a se poziva na pravo prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Javni natječaj provodi komisija koju imenuje ministar poljoprivrede. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese.
Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj te provjere poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja engleskog jezika.
Testiranju mogu pristupiti samo kandidati koji podnesu pravodobnu, potpisanu i urednu prijavu te ispunjavaju sve stručne uvjete navedene za pojedino radno mjesto ovim natječajem.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom.

Opisi poslova radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj, način, mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web-stranici www.mps.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Glavno tajništvo, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78, s naznakom: „za natječaj“.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje objavom na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stanici Ministarstva poljoprivrede www.mps.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar će obustaviti postupak po ovome natječaju.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE