Kontakt

Kabinet ministra

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

 

Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade RH i ministar

Tel: 01 6106 111

Fax: 01 6109 200

kabinet@mps.hr

 

Tugomir Majdak, državni tajnik

Tel: 01 6106 202
Fax: 01 6109 202
tugomir.majdak@mps.hr

Marija Vučković, državna tajnica
Tel: 01 6106 262
Fax: 01 6109 202
marija.vuckovic@mps.hr

 

dr. sc. Željko Kraljičak, državni tajnik

Tel: 01 6106 298

Fax: 01 6109 202

zeljko.kraljicak@mps.hr

Pisarnica

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Elektronički potpisane podneske dostaviti na:
pisarnica01-MP@mps.hr  


Elektronička kontaktna točka isključivo za službeno dopisivanje tijela državne uprave:
pisarnica.tdu@mps.hr

Upiti građana

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Tel: 01 6106 913

upiti.gradjana@mps.hr

Prijave inspekcijama

Upiti predstavnika medija

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Leticija Hrenković, glasnogovornica

Tel: 01 6106 766
Fax: 
01 6109 200
glasnogovornik@mps.hr

Glavno tajništvo

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Renata Lozo, glavna tajnica Ministarstva
Tel: 01 6106 208
Fax: 01 6109 208
glavno.tajnistvo@mps.hr

Uprava za financijske poslove i javnu nabavu

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Milan Tankosić, pomoćnik ministra
Tel:
01 6106 487
Fax:
01 6109 208
uprava.financije@mps.hr

Uprava za poljoprivrednu politiku, EU i međunarodnu suradnju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Nikša Tkalec, pomoćnik ministra

Tel: 01 6106 492
Fax: 
01 6106 550

uprava.poljoprivredna.politika@mps.hr

Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

doc.dr.sc. Krunoslav Karalić, pomoćnik ministra
Tel:
01 6106 724
Fax:
01 6106 550
uprava.poljoprivrede@mps.hr

Uprava za hranu i fitosanitarnu politiku

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

dr. sc. Jelena Đugum, pomoćnica ministra
Tel:
01 6106 692
Fax:
01 6109 189
uprava.hrane@mps.hr

Uprava za ruralni razvoj

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Krešimir Ivančić, pomoćnik ministra 
Tel:
01 6408 100
uprava.ruralnirazvoj@mps.hr

Uprava ribarstva

Adresa: Alexandera von Humboldta 4b, 10000 Zagreb

(Pisarnica: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb)

mr.sc. Ante Mišura, pomoćnik ministra
Tel: 01 6443 185
Fax: 01 6443 200
uprava.ribarstva@mps.hr

Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije

Adresa: Planinska 2a, 10000 Zagreb

dr.sc. Renata Ojurović, pomoćnica ministra
Tel: 01 6443 210
Fax: 01 6443 291
uprava.sumarstva@mps.hr
  

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Adresa: Planinska 2a, 10000 Zagreb

Damir Tuđan, dr.vet.med., pomoćnik ministra

Tel: 01 6443 540
Fax:
01 6443 899
uprava.veterinarstva@mps.hr

Samostalna služba za informiranje

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Željana Ivanuš, voditeljica
Tel: 01 6106 760
Fax: 01 6109 200
glasnogovornik@mps.hr

Samostalna služba za unutarnju reviziju

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Edita Bukovac, voditeljica
Tel: 01 6106 502
edita.bukovac@mps.hr

Samostalna služba za akreditaciju agencije za plaćanja za poljoprivredne fondove Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

mr.sc. Gordana Parać, voditeljica
Tel: 01 6106 222
gordana.parac@mps.hr

Pučka pravobraniteljica

Adresa: Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb

Tel: 01 4851 853

Tel: 01 4851 275

Fax: 01 6431 628

info@ombudsman.hr

Web stranica: www.ombudsman.hr

Obrazac

Error

Success

Povratak na vrh