Ministarstvo poljoprivrede priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, nabave usluge satelitskog prijenosa podataka.

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 02. listopada 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: adrijan.humaan@mps.hr

Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.