Ministarstvo poljoprivrede priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, nabave usluge održavanja 500 uređaja BlueTraker VMS i pripadajućeg firmvera i softvera u sklopu satelitskog sustava nadzora i praćenja ribarskih plovila (VMS) Republike Hrvatske. 

Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 18. rujna 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: adrijan.humaan@mps.hr