Ministarstvo poljoprivrede priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti, nabave i instalacije 150 uređaja za e-očevidnik na ribarskim plovilima. 
Na temelju članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo nacrt dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da do 16. kolovoza 2017. godine dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: adrijan.humaan@mps.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.