Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava
Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku gotovih računala „Sve u jedan“
Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i instalaciju videokonferencijskog sustava i sustava ozvučenja
Izjava o nepostojanju sukoba interesa