Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge nadogradnje podsustava SZB i Fitosanitarne inspekcije FIS
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave isporuke i ugradnje novih ulaznih i izlaznih rampi
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, Ev.br:31/2017/JN, Nabave usluge vrednovanja mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za potrebe Godišnjeg izvješća o provedbi
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava
Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku gotovih računala „Sve u jedan“
Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i instalaciju videokonferencijskog sustava i sustava ozvučenja
Izjava o nepostojanju sukoba interesa