Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave prehrambenih konditorskih proizvoda za promociju i vidljivost Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge određivanja mogućih kombinacija IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. s kalkulacijama uz prijedlog poboljšanja provedbe
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge unapređenja povezanosti i komunikacije donatora i posrednika u lancu doniranja hrane, Ev.br: 181/2018/JN
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge vrednovanja mjera Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014.-2020. za potrebe Godišnjeg izvješća o provedbi
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge pranja i detaljnog čišćenja svih vanjskih staklenih površina (10.600 m2) na objektu zgrada sjever i jug, poslovnog objekta na lokaciji Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Demontaža postojećih alu-stijena i dotrajalih zaokretnih vrata te nabava i montaža dvoja automatska dvokrilna vrata
Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a) u 2018. godini
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge emitiranja video spotova za IAKS mjere i Mjeru 17 Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. na web portalima
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge zakupa oglasnog prostora na površinama vanjskog i unutarnjeg oglašavanja za promociju i vidljivost Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge dizajna i grafičkog oblikovanja promotivnih materijala za potrebe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge izrade kreativnih rješenja i televizijskih spotova za Mjeru 17 i IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge nadogradnje podsustava SZB i Fitosanitarne inspekcije FIS
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave isporuke i ugradnje novih ulaznih i izlaznih rampi
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, Ev.br:31/2017/JN, Nabave usluge vrednovanja mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za potrebe Godišnjeg izvješća o provedbi
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava
Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku gotovih računala „Sve u jedan“
Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i instalaciju videokonferencijskog sustava i sustava ozvučenja
Izjava o nepostojanju sukoba interesa