Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge zakupa oglasnog prostora na površinama vanjskog i unutarnjeg oglašavanja za promociju i vidljivost Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge dizajna i grafičkog oblikovanja promotivnih materijala za potrebe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge izrade kreativnih rješenja i televizijskih spotova za Mjeru 17 i IAKS mjere iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.
Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave usluge nadogradnje podsustava SZB i Fitosanitarne inspekcije FIS
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave isporuke i ugradnje novih ulaznih i izlaznih rampi
Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave, Ev.br:31/2017/JN, Nabave usluge vrednovanja mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. za potrebe Godišnjeg izvješća o provedbi
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge elektroničke podrške i održavanja Fitosanitarnog informacijskog sustava
Poziv za dostavu ponuda za nabavu i isporuku gotovih računala „Sve u jedan“
Poziv za dostavu ponuda za nabavu, isporuku i instalaciju videokonferencijskog sustava i sustava ozvučenja
Izjava o nepostojanju sukoba interesa