Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Održana radionica " Workshop on food information to consumers - AGR 50136"

Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede je u suradnji s Uredom za tehničku pomoć pri Europskoj Komisiji (TAIEX) organizirala radionicu pod nazivom "Workshop on food information to consumers -AGR 50136" koja je održana 3. i 4. prosinca 2012. godine u hotelu Four Points by Sheraton Panorama u Zagrebu.

Tema radionice bila je implementacija odredbi Uredbe br. 1169/2011 Europskoga parlamenta i Vijeća o pružanju informacija o hrani potrošačima. Radionica se osobito bavila tumačenjem novosti propisanih novom Uredbom 1169/2011 u odnosu na Direktivu 2000/13/EZ koja se odnosi na označavanje, prezentiranje i reklamiranje hrane.

Prvi dan radionice predavačice iz Republike Hrvatske, Rumunjske, Republike Slovačke i Republike Slovenije održale su predavanja o važećim odredbama o označavanju hrane u Republici Hrvatskoj, razlikama između Pravilnika o označavanju, reklamiranju i prezentiranju hrane (NN BR. 63/11, 79/11) i novog Pravilnika o pružanju informacija o hrani potrošačima kojim se preuzimaju odredbe Uredbe br. 1169/2011, općenitim zahtjevima propisanim Uredbom 1169/2011. Sudionike se upoznalo s novim Pravilnikom o pružanju informacija o hrani potrošačima, njegovom provedbom te što nas čeka tijekom tranzicijskog perioda.

Tijekom drugog dana predavačice iz Rumunjske prezentirale su sustav notifikacije propisa i nacionalne odredbe vezano za određenu hranu te predstavile dozvoljena odstupanja pri navođenju hranjivih vrijednosti hrane. Predavač iz Belgije detaljnije je razjasnio pojedine odredbe Uredbe uz navođenje konkretnih primjera te upozorio na česte greške koje se dešavaju tijekom informiranja potrošača o hrani.

Sudionici radionice bili su predstavnici nadležnog tijela, tijela nadležnih za provođenje službenih kontrola hrane, predstavnici institucija uključenih u sustav označavanja hrane, te predstavnici subjekata u poslovanju s hranom.


Na radionici su održane sljedeće prezentacije:
 
1. Uredba 1169/2011 o informiranju potrošača o hrani, Jelena Meštrić (Ministarstvo poljoprivrede)

2. The new EU Regulation 1169/2011- Overview and the aim of adoption, Transitional period, main issues of the implementing process, Plans regarding the adoption of delegated and implementing acts, Claudia Panait (Ministry of Health, Romania)

3. The new EU Regulation 1169/2011-The key elements of the new EU food labelling, Differences between the Directive 2000/13 and Regulation 1169/20011, Blanka Slosarova (State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic)

4. Labelling pursuant to the new EU Regulation 1169/2011- General labelling issues, New mandatory food information and voluntary food information, Blaža Nahtigal (Ministry of Agriculture and Environment, Slovenia)

5. Labelling pursuant to the new EU Regulation 1169/2011-Mandatory nutrition labelling, Novelties in nutrition labelling Mandatory nutrients and voluntary nutrients, Blaža Nahtigal (Ministry of Agriculture and Environment, Slovenia)

6. Definition and examples regarding -Country of origin or place of provenance, Country of origin or place of provenance of primary ingredient and ingredients that represent more than 50% of a food, Engineered nanomaterials, Date of freezing or the date of first freezing, Blanka Slosarova (State Veterinary and Food Administration of the Slovak Republic)

7. Problems of the food industry – specific examples- Desirable solutions of current and possible problems Blaža Nahtigal (Ministry of Agriculture and Environment, Slovenia)

8. Notification procedures and national measures adopted on the base of Regulation 1169/2011 regarding- Milk and milk products presented in glass bottles, Alcoholic beverages, Non-prepacked food, Daniela Mihailescu (Ministry of Health, Romania)
 
9. Food Drink Europe Guidance on the provision of food information to consumers (Regulation 1169/2011) - Minimum font size for the mandatory particulars and for particulars prescribed by other EU legislation, Expression on a per portion basis or per consumption unit, Bases for declared nutrition values, Repeating of nutrition information on pre-packed food which provides mandatory nutrition declaration, Dirk Jacobs (Food Drink Europe, Belgium)
 
10. Tolerances regarding nutrition labelling Claudia Panait (Ministry of Health, Romania)
 
11. QUID – Quantitative Ingredients Declaration, Daniela Mihailescu (Ministry of Health, Romania)

 

 
 


Doniranje hrane
Zlata vrijedan