Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Opis sustava

1.1 Moduli Sustava e-Inspektor 
 
Sustav e-Inspektor se sastoji od 9 modula:
 
 • M1 modul upravnih funkcija i strukture države (upravna područja, upravne funkcije, tijela državne uprave, povijest nadležnosti-djelokruga)
 • M2 modul za imenovanje i razrješenje inspektora (rješenja o imenovanjima, rješenja o razrješenjima, registriranje iskaznica i ovlasti)
 • M3 modul za planiranje inspekcije (po ciljnim slučajevima, količinski po vrsti inspekcijskog posla i ad-hoc slučajevi)
 • M4 modul za registriranje objekata inspekcije (tipovi objekata, objekti, praćenje povijesti svih inspekcija objekta)
 • M5 baza znanja o nedostacima i inspekcijskim mjerama (vrste nedostataka, vrste mjera, pravila nedostaci-mjere, pravila nedostaci - mjere, ažuriranje baze znanja novim znanjima iz prakse)
 • M6 modul za upravljanje inspekcijskim slučajevima (administracija slučajeva, izrada zapisnika, izdavanje rješenja, povijest slučajeva)
 • M7 inspekcijska statistika (statistika rada službe, statistika rada inspektora, statistika inspektiranih objekata)
 • M8 prekršajni modul (mandatne kazne, zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, prekršajni nalog)
 • M9 modul za checkliste (evidencija i dijagnostika problema kroz check liste)
 
1.1.1M1 – Modul upravnih funkcija i strukture države 
 
Modul predstavlja detaljan opis nadležnosti-djelokruga tijela državne uprave po upravnim područjima i upravnim funkcijama. Na taj način je omogućeno da različiti subjekti mogu koordinirano djelovati u funkciji inspekcijskog nadzora. Modul sadrži detaljan popis tijela državne uprave, njihovu hijerarhijsku strukturu te popis njihovih  kadrova. Ovaj modul obuhvaća:
 • popis tijela državne uprave,
 • popis upravnih područja,
 • opis upravnog posla,
 • opis nadležnosti TDU po upravnim područjima i upravnom poslu,
 • upravne funkcije,
 • povijest nadležnosti-djelokruga.
 
1.1.2M2 – Modul za imenovanje i razrješenje inspektora
 
Modul za evidentiranje inspektora omogućava registriranje inspektora, broja iskaznice, zvanja, raspored u organizacijskoj jedinici i određivanje inspekcijske ovlasti.
 
1.1.3M3 – Modul za planiranje inspekcijskog nadzora
 
Modul za planiranje omogućava rukovodećim strukturama inspekcijskih službi i ovlaštenim inspektorima olakšano upravljanje radnim zadacima i nalozima te praćenje njihovog izvršenja. Modul podržava izradu detaljnih izvješća o rezultatima inspekcijskih poslova te usporedbu planiranih i izvršenih poslova.
Korisnik ovog modula može razraditi plan inspekcije, tako da može odrediti koliko često i koju vrstu objekata će inspektirati u odabranom vremenskom razdoblju. Modul podržava razradu po godišnjem planu inspekcije. Ostale vrste planova (polugodišnji, kvartalni, mjesečni, tjedni) su proizvoljni. Modul obuhvaća:
 
 • planiranje inspekcije po ciljnim slučajevima, i to količinski i po vrsti inspekcijskog posla,
 • ad-hoc slučajevi,
 • planiranje po vrsti inspekcijskog posla,
 • prioretizacija inspekcijskog posla, odnosno inspekcijskog pregleda.
 
1.1.4M4 – Modul za evidentiranje objekata inspekcije
 
Modul za evidentiranje objekata inspekcije omogućava inspektoru da detaljno definira objekt/subjekt inspekcije, njegova svojstva i njegovu prostornu lokaciju. Detaljizacijom objekta dobivamo na samoj preciznosti rada inspekcijskog posla. U modulu za registriranje objekta inspekcije omogućeno je praćenje povijesnosti inspektiranja pojedinih objekata inspekcije. 
 
Modul podržava:
 • kategorizaciju objekata inspekcije,
 • popis objekata inspekcije prema vrsti objekta,
 • razradu objekta inspekcije na proizvoljan broj nivo-a (hijerarhijska struktura),
 • opis objekta inspekcije.
 • evidenciju nadležnog subjekta
 
Modul za registriranje objekta inspekcije predstavlja jedan od ključnih modula sustava e-Inspektor i osnovni je preduvjet za izradu zapisnika inspekcijskog pregleda.
 
1.1.5M5 – Modul baze znanja
 
Modul koji omogućuje podršku u odlučivanju rada inspektora jest knowledge base module (modul baze znanja). Ovaj modul služi kao napredni ekspertni sustav koji prikuplja znanje o inspekcijskom poslu te u nekim segmentima sustav može predlagati inspektoru moguće mjere-rješenja i pritom pomoći u konačnoj odluci.
 
Ovaj modul ujedno omogućava jedinstveno i ujednačeno postupanje inspektora, ali i skupljanje njihovih znanja i prakse te povećanje efektivnosti inspekcijskih službi.
Modul sadrži:
 
 • popis vrsta nedostataka za upravno područje/ vrstu inspekcijskog posla,
 • popis vrste mjera za upravno područje/ vrstu inspekcijskog posla,
 • propisane odredbe za izreku mjera prema uočenom nedostatku (veza mjere-nedostaci),
 • životni ciklus odredbi propisa po upravnim područjima i tipovima objekata,
 • ažuriranje baze novim znanjima iz prakse,
 • popis objekta inspekcije prema vrsti inspekcijskog posla,
 • popis nedostataka za vrstu objekta inspekcije,
 • kriterijalno pretraživanje baze znanja (prema upravnom području, vrsti inspekcijskog posla, vrste objekta, vrste nedostataka, propisa),
 • pregled svih mjera i nedostataka koji su nađeni na određenom objektu inspekcije u određenom vremenskom razdoblju.
 
1.1.6M6 – Modul za upravljanje inspekcijskim pregledima
 
Modul za upravljanje inspekcijskim pregledima podržava sve faze inspekcijskog posla. Posebni naglasak u ovom modulu stavljen je na precizno izrađene opise poslovnih procesa inspekcijskog nadzora. Ovaj modul ima višestruku namjenu te omogućava slijedeće funkcionalnosti:
 • evidentiranje inspekcijskih slučajeva,
 • praćenje poslovnih procesa inspekcije i rada inspektora,
 • sastavljanje zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru,
 • evidencija rješenja i ostalih akata koji se javljaju u pojedinim fazama inspekcijskog posla.
 • evidencija inspekcijskih mjera,
 • administracija inspekcijskih slučajeva,
 • registriranje žalbi po rješenjima,
 • praćenje povijesti inspekcijskih slučajeva,
 • praćenje izvršenja određenih mjera,
 • upis komentara, zabilježbe za nađeni nedostatak.

 
1.1.7M7 - Modul za inspekcijsku statistiku
 
Modul za statistiku služi za praćenje dinamike odvijanja inspekcijskih poslova. Omogućava detaljno izvješćivanje o radu službi te izrade statistike rada inspektora. Modul podržava pozivanje slijedećih generičkih izvještaja:
 
 • statistika rada službe,
 • statistika rada inspektora,
 • praćenje aktivnosti po upravnim područjima i po razdobljima,
 • statistika inspektiranih objekata nadzora,
 • pregled očevidnika inspekcijskih pregleda za odabrano razdoblje.
 
1.1.8M8 - Prekršajni modul
 
Modul za pokretanje prekršajnog postupka podržava sve varijante postupanja inspektora glede zakonskih ovlasti poduzimanja mjera prilikom uočavanja počinjenog prekršaja, koji je evidentiran kao nedostatak u zapisniku o izvršenom inspekcijskom pregledu. Prema ovlastima iz Zakona o prekršajima (NN 88/02,122/02, 187/02, 105/04, 127/04) inspektori mogu primijeniti tri mjere prema prekršitelju i to:
 
 • Izdavanje mandatne kazne,
 • Izdavanje prekršajnog naloga,
 • Podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.
 
Modul podržava i praćenje rezultata okončanog prekršajnog postupka i poduzimanje pravnih lijekova u slučaju nezadovoljstva tim rezultatom. Sustav je upotrebljiv za automatsko generiranje Prekršajnog naloga i Zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, praćenje rezultata okončanja postupka i poduzimanje pravnih lijekova, kao i kompleksno statističko praćenje i izvješćivanje o poduzetim mjerama po pitanju prekršajnog postupanja inspektora i cjelovitog postupanja inspekcije.
 
1.1.9M9 - Modul za kontrolne liste
 
Pomoću kontrolnih lista, inspektor ima mogućnost evidentirati i dijagnosticirati stanje inspektiranog objekta. Ovaj modul, na temelju evidentiranog stanja, prepoznaje klase nedostataka iz baze znanja, te omogućuje ekspertnom sustavu predlaganje najboljih mjera za uočeno stanje.
 
KORISNICI SUSTAVA

 
Za navedeni sustav e-Inspektor educirani su svi poljoprivredni, stočarki, vinarski inspektori u Upravi za poljoprivrednu i fitosanitarnu inspekciju. Sustav je u potpunom produkcijskom radu i rabe ga svi djelatnici slijedećih organizacijskih jedinca (96 inspektora):
 
 • Odjel – područna jedinica poljoprivredne inspekcije Zagreb
Ispostava Ivanić Grad
Ispostava Vrbovec,
Ispostava Velika Gorica,
Ispostava Jastrebarsko,
Ispostava Bjelovar,
Ispostava Čazma,
Ispostava Garešnica,
Ispostava Grubišno Polje,
Ispostava Sisak,
Ispostava Petrinja,
Ispostava Kutina,
Ispostava Novska,
Ispostava Karlovac,
Ispostava Duga Resa,
Ispostava Ogulin.
 • Odjel – područna jedinica poljoprivredne inspekcije Varaždin
Ispostava Ludbreg,
Ispostava Ivanec,
Ispostava Čakovec,
Ispostava Koprivnica,
Ispostava Križevci,
Ispostava Đurđevac,
Ispostava Krapina,
Ispostava Zlatar.
 • Odjel – područna jedinica poljoprivredne inspekcije Osijek
Ispostava Našice,
Ispostava Donji Miholjac,
Ispostava Valpovo,
Ispostava Beli Manastir,
Ispostava Đakovo,
Ispostava Vukovar,
Ispostava Vinkovci,
Ispostava Županja,
Ispostava Slavonski Brod,
Ispostava Nova Gradiška,
Ispostava Požega,
Ispostava Pakrac,
Ispostava Virovitica,
Ispostava Slatina,
Ispostava Orahovica.
 • Odjel – područna jedinica poljoprivredne inspekcije Rijeka
Ispostava Delnice.
Ispostava Pazin.
Ispostava Pula.
Ispostava Poreč,
Ispostava Umag,
Ispostava Gospić.
 • Odjel – područna jedinica poljoprivredne inspekcije Split.
Ispostava Sinj,
Ispostava Imotski,
Ispostava Šibenik,
Ispostava Knin,
Ispostava Zadar,
Ispostava Metković,
Ispostava Ploče.
U Upravi veterinarske inspekcije educirani su svi državni veterinarski inspektori (96 inspektora) i službeni veterinari (90 službenika). Sustav je u potpunom produkcijskom radu i rabe ga svi djelatnici slijedećih organizacijskih jedinca (oko 180 djelatnika):
 
 • Odjel – Veterinarski ured Bjelovar,
Odsjek – Ispostava Bjelovar,
Odsjek – Ispostava Daruvar,
Odsjek – Ispostava Čazma,
Odsjek – Ispostava Grubišno Polje,
Odsjek – Ispostava Garešnica,
Odsjek – Ispostava Križevci,
Odsjek – Ispostava Koprivnica,
Odsjek – Ispostava Đurđevac
Odsjek – Ispostava Virovitica,
Odsjek – Ispostava Slatina,
Odsjek – Ispostava Orahovica.
 • Odjel – Veterinarski ured Osijek,
Odsjek – Ispostava Osijek,
Odsjek – Ispostava Donji Miholjac,
Odsjek – Ispostava Beli Manastir,
Odsjek – Ispostava Đakovo,
Odsjek – Ispostava Našice,
Odsjek – Ispostava Valpovo,
Odsjek – Ispostava Slavonski Brod,
Odsjek – Ispostava Nova Gradiška,
Odsjek – Ispostava Požega,
Odsjek – Ispostava Pakrac,
Odsjek – Ispostava Vukovar,
Odsjek – Ispostava Vinkovci,
Odsjek – Ispostava Županja.
 • Odjel – Veterinarski ured Rijeka,
Odsjek – Ispostava Rijeka,
Odsjek – Ispostava Delnice,
Odsjek – Ispostava Pula,
Odsjek – Ispostava Labin,
Odsjek – Ispostava Pazin,
Odsjek – Ispostava Poreč,
Odsjek – Ispostava Rovinj,
Odsjek – Ispostava Gospić.
 • Odjel – Veterinarski ured Split,
Odsjek – Ispostava Split,
Odsjek – Ispostava Imotski,
Odsjek – Ispostava Sinj,
Odsjek – Ispostava Dubrovnik
Odsjek – Ispostava Korčula,
Odsjek – Ispostava Metković
Odsjek – Ispostava Šibenik,
Odsjek – Ispostava Drniš,
Odsjek – Ispostava Zadar,
Odsjek – Ispostava Biograd na Moru,
Odsjek – Ispostava Pag.
 • Odjel – Veterinarski ured Varaždin,
Odsjek – Ispostava Varaždin,
Odsjek – Ispostava Krapina,
Odsjek – Ispostava Donja Stubica,
Odsjek – Ispostava Zlatar,
Odsjek – Ispostava Čakovec
 
 • Odjel – Veterinarski ured Zagreb.
Odsjek – Ispostava Zagreb,
Odsjek – Ispostava Dugo Selo,
Odsjek – Ispostava Ivanić Grad,
Odsjek – Ispostava Samobor,
Odsjek – Ispostava Sveti Ivan Zelina,
Odsjek – ispostava Velika Gorica,
Odsjek – Ispostava Vrbovec,
Odsjek – Ispostava Zaprešić,
Odsjek – Ispostava Jastrebarsko,
Odsjek – Ispostava Karlovac,
Odsjek – Ispostava Duga Resa,
Odsjek – Ispostava Ogulin,
Odsjek – Ispostava Sisak,
Odsjek – Ispostava Glina,
Odsjek – Ispostava Kutina,
Odsjek – Ispostava Novska.


Početna konzola sustava e-Inspektor

Inspekcijski slučaj

Kontrolna lista

Pregled uočenih nepravilnosti i pregled zakonske regulative

Predložak inspekcijskog zapisnika

Predložak inspekcijskog zapisnika i kontrolne liste

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan