Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Hrvatska poljoprivredna komora - izbori za Skupštinu

U skladu s odredbama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori („Narodne novine“, broj 30/09) Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za poljoprivredu i ruralni razvoj, imenovala je Povjerenstvo za provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore.

Imenovano Povjerenstvo utvrđuje izborna pravila za provođenje prvih izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore te provodi prve izbore, koji će se raspisati u rujnu ove godine, posebnom odlukom imenovanog Povjerenstva.

Članstvo u Komori je obvezno, a članovi Komore su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koji vodi Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u skladu s posebnim propisima.

Izbori počinju 02., a traju do 27. studenog 2009. godine

U Skupštinu se bira najviše 131 član, iz 21 izborne jedinice određene po područjima županija i Grada Zagreba, i to predstavnici dvije izborne skupine:
1. obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG),
2. ostalih subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerenstvo za provođenje izbora MPRRR glasačke će listiće dostaviti poštom svim članovima Komore upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nakon objave lista kandidata 19. listopada 2009. godine, a najkasnije do 02. studenog 2009. godine, isključivo na adresu navedenu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava.

Popis birača objavit će se, sistematiziran po izbornim jedinicama, na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te na internetskim stranicama i u prostorijama ureda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i Hrvatske poljoprivredne agencije, do završetka izbora.

Popunjeni glasački listići moraju se dostaviti Povjerenstvu poštom do 27. studenog 2009. godine do 16:00 h, na adresu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

Izborna promidžba počinje danom objave prihvaćenih kandidata, 19. listopada u 16:00 h, a završava posljednjeg dana određenog za dostavu glasova, 27. studenog 2009. godine u 16:00 h.

Službeni rezultati objavit će se nakon odlučivanja o svim prigovorima podnesenim u zaštiti biračkog prava, odnosno proteka rokova za njihovo podnošenje.
Zlata vrijedan
Važno !!!