Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Poljoprivreda  >  Ekološka  >  

Ekološka

Popis ekoloških proizvođača 2014. s potvrdnicama/certifikatima / List of organic operators 2014. with certificates


Popis ovlaštenih kontrolnih tijela/List of control bodies
ZAKONODAVNI OKVIR
NACIONALNI PROPISI
1. Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15)
 
2. Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16)

 
PROPISI EUROPSKE UNIJE

1. Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007) 

2. Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst 2016.
 
3. UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008  od 8. prosinca 2008.  o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst 2016.
 


EKOLOŠKA POLJOPRIVREDA EUROPSKE UNIJE

Znak ekološkog proizvoda EU je obvezan u ozačavanju ekoloških proizvoda. Ukoliko se navode pojmovi "bio", "eko" ili "organski" na proizvodima, a nisu označeni tim znakom, potrošači o takvim proizvodima trebaju obavijestii Ministarstvo poljoprivrede - Sektor inspekcija u poljoprivredi jer se u tim slučajevima radi o obmani potrošača.
Površine u ekološkoj poljoprivredi

Biljna proizvodnja po županijama

Baza podataka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u ekološkoj proizvodnji

Zbirno izvješće odobrenja sjemena i sadnog materijala iz neekološke proizvodnje za 2014. godinuBroj fizičkih i pravnih osoba u ekološkoj proizvodnji
 
Godina
 
Broj proizvođača
2003. 130
2004. 189
2005. 269
2006. 342
2007. 477
2008. 632
2009. 817
2010. 1125
2011. 1494
2012. 1528
2013. 1609
2014. 2194
2015. 3061
 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede


Udio ekoloških površina u odnosu na ukupno korišteno poljoprivredno zemljište
GODINA UKUPNO KORIŠTENO
POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
ha
EKOLOŠKA
POLJOPRIVREDNA
PROIZVODNJA
ha
UDIO EKOLOŠKE U UKUPNO KORIŠTENOM POLJOPIRVREDNOM ZEMLJIŠTU   %
2010. 1.300,000,00 23.282,37 1,80
2011. 1.300.000,00 32.035,80 2,46
2012. 1.300,000,00 31.903,59 2,45
2013. 1.300,000,00 40.576,00 3,12
2014. 1.240,452,00 50.054,22 4,03
2015. 1.537,629,00 75.882,00 4,93
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede


Biljna proizvodnja
Godina/kultura (ha) 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Oranice/usjevi 17.066 22.156 17.815 19.131 23.801 36.481
voćnjaci 1.770 2.058 2.850 3.223 3.789 5.638
vinogradi 400 614 633 791 930 913
maslinici 322 600 860 1.330 1.471 1.330
Aromatično i ljekovito bilje 388 718 1.159 1.368 2.876 3.494
povrće 284 143 160 165 303 368
pašnjaci 2.452 4.943 7.634 14.274 16.403 27.652
ugar         477  
Izvor: Ministarstvo poljoprivrede


Stočarska proizvodnja

 Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

 
Kako upisati PG u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji?
 
1. UPIS U UPISNIK SUBJEKATA U EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI
Ukoliko se želite baviti ekološkom proizvodnjom te proizvode na tržište staviti kao ekološke, morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.

Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva.

Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije).
 
Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu II. Pravilnika o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN br. 19/16)  (www.mps.hr).

Uz zahtjev treba priložiti:
-   zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela;
-   biljezi – 70,00 kn.
Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.
 
2.  IZDAVANJE POTVRDNICE/CERTIFIKATA
Potvrdnicu/certifikat izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.


Promotivni materijali Europske komisije - Ekološki uzgoj - Ikonografike


 
17.11.2014 16:11:00
Upute za stavljanje proizvoda na zajedničko tržište EU
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015.  je Vlada RH usvojila u svibnju 2014. godine na prijedlog Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva. 
Popis ekoloških proizvođača 2015. s potvrdnicama/certifikatima / List of organic operators 2015 with certificates
Akcijski plan razvoja ekološke poljoprivrede u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2011. - 2016. godine
Unaprijediti kvalitetu života i održivi gospodarski razvitak ruralnih područja i osigurati socijalni, kulturni i demografski oporavak hrvatskog sela temeljni su ciljevi Akcijskog plana razvoja ekološke poljoprivrede.
Međunarodni sajam BIOFACH
Vodeći svjetski Sajam za ekološku poljoprivredu i ekološke proizvode Biofach održava se svake godine u razdoblju od 19. - 22. 02. u Nuernberg-u, Njemačka. Biofach je jedan od najvećih sajmova takve vrste u svijetu i najveća svjetska pozornica ekološke poljoprivrede.

Doniranje hrane
Zlata vrijedan