Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Potpore  >  Kapitalna ulaganja  >  

Kapitalna ulaganja

Potpora kapitalnim ulaganjima podrazumijeva dodjelu nepovratnih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske kojima Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sufinancira vrijednost kapitalnih ulaganja u poljoprivredi.

Tko su korisnici?
Korisnici sredstava potpore kapitalnim ulaganjima su poljoprivredna gospodarstva u skladu s posebnim propisima, upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i obveznici PDV-a, 100 % u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba. Podnositelj prijave za potporu kapitalnim ulaganjima u ime poljoprivrednog gospodarstva je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivi troškovi
Troškovi koji su prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:
a) Kod kupovine uzgojno valjanih grla stoke prihvatljivi su troškovi kupnje stoke (uključujući troškove transporta) a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;
b) Kod kupovine novih strojeva i mehanizacije prihvatljivi su troškovi kupnje (uključujući troškove transporta), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;
c) Kod opremanja objekata i ugradnje opreme (u objekt ili vozila) prihvatljivi su troškovi kupnje nove opreme (uključujući troškove transporta i montaže/ugradnje), a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača;
d) Kod izgradnje, adaptacije i rekonstrukcije građevinskih objekata prihvatljivi su troškovi:
– nabave novog građevinskog materijala ili gotovih montažnih elemenata (uključujući troškove transporta) sukladno građevinskom projektu, a prema računima ili ugovorima o prodaji izdanih od dobavljača, te troškovi priključaka (električna energija, voda, plin),
– troškovi izvođenja radova sukladno građevinskom projektu (uključujući pripremne, građevinske, instalaterske radove, troškove montaže na objektu ili troškove izvođenja radova na licu mjesta, te troškove transporta), a prema računima ili ugovorima za obavljene radove izdanih od dobavljača;
e) Kod podizanja nasada prihvatljivi su troškovi za podizanje voćnjaka i maslinika koji su površinom veći od 0,5 ha i za podizanje vinograda koji su površinom veći od 0,25 ha za: kupnju certificiranog sadnog materijala, gnojiva, ograde, armature, obrade tla, sadnje, postavljanja ograde i armature, analize tla, sustava za navodnjavanje, protugradnih mreža i sustava za zaštitu od mraza, postavljanja sustava za navodnjavanje, protugradnih sustava i sustava za zaštitu od mraza, te izgradnja akumulacija i kopanje bunara.

Neprihvatljivi troškovi
Troškovi koji nisu prihvatljivi za potporu kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:
a) kupnja nekretnina;
b) nabava rabljene opreme i/ili poljoprivredne mehanizacije;
c) nabava građevinskih strojeva i cestovnih vozila (vozila za prijevoz osoba i tereta);
d) nabava stoke koja nije uzgojno valjana;
e) troškovi PDV-a, poreza, carina i drugih uvoznih troškova;
f) troškovi poslovanja osoba, uključujući troškove održavanja i najma;
g) bankovni troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
h) troškovi konverzije; troškovi tečajnih razlika i naknada;
i) troškovi pristojbi javne uprave (opći upravni troškovi, troškovi najma opreme, strojeva i prostorija, plaće zaposlenih na djelatnostima upravljanja, izvođenja, praćenja i nadzora);
j) troškovi za isplatu usluga arhitekta, inženjera i savjetnika, izrade studija izvedivosti i ekonomske opravdanosti, troškovi nabave patenata i licenci za pripremu;
k) plaćanje u naturi, troškovi vlastitog rada;
l) izdaci kod investicija koji su nastali zbog komunalnih naknada, doprinosa i drugih sličnih pristojbi.

Iznosi ulaganja
Najniži iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 150.000,00 kuna, a najviši iznos ulaganja za koji se može odobriti potpora kapitalnom ulaganju u poljoprivredi iznosi 10.000.000,00 kuna.

Kako se prijaviti?
Prijave za potporu kapitalnim ulaganjima podnose se na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje Agencija i koji se objavljuje se u »Narodnim novinama« i na web-stranicama Ministarstva. Njime se određuju rokovi, uvjeti za podnošenje prijava i udjeli potpore po pojedinom ulaganju u skladu s Zakonom o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju i Pravilnikom.

Više u Pravilniku o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (NN 140/09).
 

Zlata vrijedan
Važno !!!