Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Vinogradarstvo i vinarstvo

Zbog različitosti klimatskih i zemljišnih uvjeta vinogradarska područja Republike Hrvatske dijelimo na dvije regije: Kontinentalna Hrvatska i Primorska Hrvatska. Svaka regija podijeljena je na podregije, vinogorja i vinogradarske položaje.

Broj proizvođača vina u Republici Hrvatskoj je 2007. godine bio 16.504 temeljem Upisnika proizvođača grožđa, vina i voćnih vina.
Ukupna površina pod vinogradima u Republici Hrvatskoj u 2007. godini iznosila je prema podacima Državnog zavoda za statistiku 32.000 ha (Izvor: DZS, 2008.).

Proizvodnja grožđa u 2007. godini iznosila je 197.979 tona (Izvor: DZS, 2008.) Najznačajnije sorte grožđa u Hrvatskoj su graševina, malvazija istarska i plavac. Zastupljenost ove tri sorte iznosi 48,09 %. Ostalih 51,91 % čini 37 sorata čiji je pojedinačni udio manji od 3,5 %. (Izvor: Hrvatski zavod za vinogadarstvo i vinarstvo, 2004.).

Proizvodnja vina u 2007. godini iznosila je 869.000 hektolitara (Izvor: DZS, 2008.). Od ukupne proizvodnje vina oko 60 % proizvodnje otpada na kvalitetna vina (Izvor: Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, 2007).

Uvoz vina i količinski i vrijednosno u razdoblju od 2000. do 2007. godine ubrzano raste tako da je u 2004. godini vrijednost uvoza vina po prvi puta premašila vrijednost izvoza vina. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku ukupni uvoz vina u 2007. godini iznosio je 15.699 t u vrijednosti od 27,3 mil. USD što u odnosu na 2006. godinu predstavlja količinsko povećanje od 8 % i vrijednosno povećanje od 42 % (Izvor: DZS, 2008.).

U 2007. godini ukupni izvoz vina iznosio je 3.088 t u vrijednosti od 13,7 mil. USD što u odnosu na 2006. godinu predstavlja količinsko smanjenje od 2 % i vrijednosno povećanje od 21 % (Izvor: DZS, 2008.).

Vrijednost izvoza vina u razdoblju od 2000. do 2007. godine stalno se povećava, osim u 2005. godini kada bilježi pad, dok se količinski smanjuje od 2001. do 2007. godine.

Sektor vinarstva u Republici Hrvatskoj reguliran je Zakonom o vinu i podzakonskim aktima.

UPRAVNI POSTUPCI:
Sukladno Zakonu o vinu i temeljem njega donesenih provedbenih propisa, Odjel za vinarstvo i alkoholna pića Ministarstva radi na sljedećim upravnim postupcima:

  • Izdavanje rješenja i vođenje registra oznaka kontroliranog zemljopisnog podrijetla;
  • Utvrđivanje stanja na terenu, izdavanje rješenja i vođenje registra odobrenih objekata za proizvodnju i prodaju vina i voćnih vina;
  • Utvrđivanje stanja na terenu, izdavanje rješenja i vođenje registra odobrenih objekata za proizvodnju vinskog i voćnog octa;
  • Izdavanje rješenja i vođenje Upisnika destilatera;
  • Ovlašćivanje ispitnih i referentnih laboratorija za službenu kontrolu kakvoće vina i alkoholnih pića.

19.1.2017 15:08:00
Popis članova Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i voćnih vina
8.12.2016 11:54:00
Uputa za uvoznike vina prema članku 20a. Pravilnika o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu
15.6.2015 10:07:00
Popis pravne osnove
24.11.2014 11:26:00
Dodatno pojačavanje vina berbe 2014.
Na 55. sastanku Odbora za horizontalna pitanja, održanom 29. listopada 2014. godine u Bruxelles-u, usvojen je prijedlog provedbenog akta o odobrenju povećanja granica pojačavanja vina proizvedenog od grožđa berbe 2014.
17.11.2014 16:07:00
Upute za stavljanje proizvoda na zajedničko tržište EU
Akcijski plan podrške izvozu 2014.-2015.  je Vlada RH usvojila u svibnju 2014. godine na prijedlog Povjerenstva za internacionalizaciju hrvatskog gospodarstva. 
Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina
Zaštita oznaka izvornosti vina
Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze
Dodatno pojačavanje vina berbe 2013.
Nacionalni program pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Uputa za označavanje vina
Uputa o kretanju grožđa podrijetlom iz trećih zemalja i grožđa podrijetlom iz EU

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan