Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal
Naslovna  >   Dokumenti  >  Potpore  >  

Potpore

 
22.8.2013 13:39:00
Tablica informiranja javnosti o promjenama u zakonodavstvu ulaskom RH u EU
2.8.2013 13:16:00
Pravilnik o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 101/2013
28.6.2013 13:17:00
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 80/2013
29.5.2013 9:55:00
Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, NN 65/13
8.3.2013 13:20:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 29/13
27.2.2013 15:53:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, NN 24/13
20.2.2013 11:52:00
Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija, NN 20/13
8.2.2013 15:25:00
Pravilnik o načinu prijavljivanja i prikupljanja podataka o postojećim mjerama lokalne potpore te o načinu vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 16/13
27.12.2012 15:55:00
Pravilnik o provedbi izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja, NN 145/12
7.12.2012 14:35:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 136/12
5.11.2012 11:02:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravnih plaćanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2012. godinu, NN 121/12
31.10.2012 11:04:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi, NN 120/12
31.10.2012 11:03:00
Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 120/12
22.8.2012 11:02:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o mreži za ruralni razvoj, NN 96/12
9.7.2012 15:47:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju prerade proizvoda ribarstva u 2012. godini, NN 76/12
9.7.2012 15:46:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012. godini, NN 76/12
9.7.2012 15:41:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012. godini, NN 76/12
9.7.2012 15:39:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012. godini, NN 76/12
16.3.2012 16:57:00
Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava, NN 33/12
21.12.2011 17:24:00
Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, NN 149/11
20.12.2011 17:06:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 148/11
19.12.2011 14:26:00
Objava popisa korisnika potpore organizatorima manifestacija u 2011 - I i II rok
14.11.2011 11:35:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 129/11
4.11.2011 11:39:00
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 124/11
19.10.2011 12:44:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz sufinanciranje troškova kupnje opreme, ribolovnih alata, plovila i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na slatkim vodama u 2011. godini, NN 118/11
7.10.2011 14:48:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mreži za ruralni razvoj, NN 114/11
29.7.2011 15:56:00
Pravilnik o dobrim poljoprivrednim i okolišnim uvjetima, NN 89/11
22.7.2011 12:18:00
Popis korisnika po isplaćenim potporama za 2010. godinu
14.7.2011 11:20:00
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 81/11
11.7.2011 11:20:00
Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe posebnih mjera pomoći za sektor pčelarstva, NN 79/11
8.7.2011 11:06:00
Pravilnik o potpori pri opskrbi redovnih polaznika odgojno-obrazovnih ustanova mlijekom i mliječnim proizvodima, NN 78/11
7.7.2011 12:47:00
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture u 2011. godini, NN 77/11
6.7.2011 12:58:00
Pravilnik o načinu prijavljivanja i izvještavanja o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 76/11
2.6.2011 21:59:00
Popis korisnika potpore po Javnom pozivu za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini, III. rok
13.5.2011 20:05:00
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 54/11
18.4.2011 18:30:00
Pravilnik o područjima s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 44/11
23.3.2011 16:38:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu, NN 34/11
28.1.2011 15:37:00
Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 12/11
30.12.2010 16:04:00
Popis korisnika potpore po Javnom pozivu za dodjelu potpore organizatorima znanstveno-stručnih skupova, gospodarskih manifestacija i lokalno-tradicijskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2010. godini - održanih u I i II roku do 31. 8. 2010. godine
15.12.2010 16:07:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 141/10
10.12.2010 16:33:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, NN 139/10
1.12.2010 16:10:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 133/10
2.11.2010 11:38:00
Pregled isplata potpora po korisnicima u modelu izravnih plaćanja i ribarstva za 2008. godinu
2.11.2010 11:25:00
Pregled isplata potpora po korisnicima u ostalim modelima potpora za 2008. godinu
22.10.2010 18:24:00
Pregled isplata potpora po korisnicima u modelu izravnih placanja i ribarstva za razdoblje od 01.01.2009. - 31.12.2009.
22.10.2010 18:19:00
Pregled isplata potpora po korisnicima u ostalim modelima potpora (kapitalna, dohodovna, intervencije, osiguranje, nasadi i mjere ruralnog razvoja) za razdoblje od 01.01.2009.-31.12.2009.
15.10.2010 16:27:00
Uredba o javnim intervencijama i potpori privatnom skladištenju u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda, NN 117/10
8.9.2010 17:24:00
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 106/10
18.8.2010 17:20:00
Pravilnik o mreži za ruralni razvoj, NN 99/10
24.7.2010
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 92/10
7.7.2010
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, NN 84/10
16.6.2010
Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu razvoju akvakulture, NN 74/10
9.6.2010
Uredba o potporama proizvođačkim organizacijama u sektoru voća i povrća, NN 70/10
24.5.2010
Pravilnik o provedbim mjera strukturne politike u ribarstvu kroz "Sufinanciranje troškova provedbe ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna i ribarskim plovilima" za 2010. godinu, NN 63/10
24.5.2010
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredni, NN 63/10
24.5.2010
Pravilnik o dodjeli potpore ribarskim zadrugama, NN 63/10
13.5.2010
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 60/10
23.4.2010
Naredba o izmjenama Naredbe o broju povlastica, količini i vrsti ulova i visini iznosa naknade za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 50/10
21.4.2010
Pravilnik o ribarskim zadrugama, NN 48/10
7.4.2010
Pravilnik o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva, NN 41/10
7.4.2010
Pravilnik o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, NN 41/10
26.3.2010
Pravilnik o tržišnim standardima određenih proizvoda ribarstva, NN 37/10
19.3.2010
Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićeni pasmina domaćih životinja, NN 34/10
19.3.2010
Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava, NN 34/10
19.3.2010
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 34/10
17.3.2010
Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 33/10
17.2.2010
Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost, NN 22/10
12.2.2010
Isplata potpora za ribarstvo, III. kvartal 2009.
20.1.2010
Pravilnik o uvjetima višestruke sukladnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, NN 10/10
29.12.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 156/09
23.12.2009
Pravilnik o područjima s otežanim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi, NN 154/09
21.12.2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 153/09
21.12.2009
Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu, NN 153/09
9.12.2009
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 146/09
25.11.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 140/09
19.8.2009
Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, NN 100/09
15.7.2009
Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, NN 83/09
14.3.2009
Popis korisnika sredstava za sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije/adaptacije skladišne i logističke infrastrukture (hladnjače za meso) u 2008. godini
14.3.2009
Popis korisnika Programa sufinanciranja laboratorija za kontrolu kakvoće hrane za 2008. godinu
14.3.2009
Popis korisnika Programa financijske potpore organizatorima gospodarskih manifestacija, sajmova i znanstvenih skupova iz područja djelokruga MPRRR u 2008. godini
14.3.2009
Popis korisnika novčane naknade - proizvođači utovljene peradi, te konzumnih i rasplodnih jaja
14.3.2009
Popis korisnika bespovratnih financijskih sredstava potpore u 2008. godini za sufinanciranje izgradje i rekonstrukcije/adaptacije skladišne i logističke infrastrukture
14.3.2009
Popis korisnika modela potpore o održavanju eko sustava ribnjaka
14.3.2009
Popis korisnika VIP projekata za financiranje provedenim natječajem u 2008. godini
14.3.2009
Popis korisnika potpora za sufinanciranje projekata u području prehrambene industrije u 2008. godini
14.3.2009
Popis korisnika mjera Programa ruralnog razvoja u 2008. godini
9.3.2009
Zakon o osnivanju agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju NN 30/09
3.1.2009
Uredba o izmjenama i dopunama zakona o državnoj potporiu poljoprivredi i ribarstvu NN2/09
3.1.2009
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinima i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje NN 02/09
30.12.2008
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o potpori u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina
5.9.2008
Ispravak Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
27.8.2008
Korisnici poticaja za 2007. godinu
1.8.2008
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
1.8.2008
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o provedbi modela potpore dohotku
29.7.2008
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
1.7.2008
Odluka o interventnoj potpori zbog otežanih uvjeta i povećanih troškova poslovanja u poljoprivredi i ribarstvu za razdoblje od 1. srpnja 2008. - 31. prosinca 2008. godine
31.12.2007
UREDBA O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ POTPORI U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I ŠUMARSTVU
11.12.2007
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
1.12.2007
Uredba o izmjenama Uredbe o ciljnoj cijeni svježeg sirovog mlijeka
18.7.2007
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
12.2.2007
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
1.1.2007
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
29.12.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
28.11.2006
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
25.10.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
6.10.2006
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi programa razvitka seoskog prostora
3.8.2006
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
28.7.2006
Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
26.7.2006
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
20.3.2006
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
30.11.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
30.11.2005
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
1.9.2005
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
4.8.2005
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
18.2.2005
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
24.1.2005
Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
4.1.2005
Pravilnik o provedbi modela potpore dohotku
3.12.2004
Naputak o utvrđivanju minimalnih prinosa po hektaru
27.10.2004
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina
24.6.2004
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
5.5.2004
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim potporama
9.4.2004
Naputak u svezi dostave obvezne dokumentacije za upis u Upisnik poljoprivrdenih gospodarstava
2.4.2004
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrv izvornih pasmina
16.2.2004
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje
5.1.2004
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na potporu osiguranja od mogućih šteta proizvodnji u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
23.7.2003
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
7.2.2003
Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja potpore programu razvitka stočarske proizvodnje
17.1.2003
Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanju hrv izvornih pasmina
30.10.2002
Pravilnik o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
6.10.2000
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu
12.3.1999
Zakon o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu
Pravilnik o potpori u sklopu Programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina
Odluka o utvrđivanju iznosa za provedbu modela i programa državne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu, te maksimalno poticanih količina pojedinih proizvodnji u 2004. godini
Naputak o utvrđenju minimalnih prinosa po hektaru
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje, modela potpore dohotku i programa očuvanja hrvatskih izvornih i zaštićenih pasmina
Zakon o zdravstvenom osiguranju
Zakon o obveznim odnosima
Zakon o državnoj potpori
Zakon o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu
Zakon o državnim potporama
Zakon o doprinosima za obvezno osiguranje
Pročišćeni zakon o državnoj potpori
Pravilnik o uvjetima za oslobađanje od plaćanja doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje poljoprivrednika starijih od 65 godina
Pravilnik o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava

Zlata vrijedan