Ministarstvo Zakonska regulativa Mapa stranica English
Središnji državni portal

Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15
Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


Službenica za informiranje: Željana Ivanuš

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Ministarstva poljoprivrede:
 
  • pisanim putem na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede
Ulica grada Vukovara 78
10 000 Zagreb
 
  • putem elektroničke pošte:
  • telefaksom na broj:
01/6109-200
 
  • telefonom na broj:
01/6106-760

Pravo na pristup informaciji u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama pretpostavlja pristup već gotovoj i postojećoj informaciji, odnosno informaciji koja postoji u materijaliziranom obliku. Zakonska definicija informacije ne uključuje obvezu tijela javne vlasti da daje odgovore na pitanja, sastavlja izjave ili tumači, odnosno izrađuje nove informacije.
 
Ministarstvo poljoprivrede ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije.
 
Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/2013) koji su objavljeni u Narodnim novinama, broj 12/2014.


Odluka o imenovanju službenice za informiranjeGodišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016.  
pdf  csv  

Obavijesti
Doniranje hrane
Školska shema
Doručak
Zlata vrijedan